Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-E

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Kerja Penyebaran Yesus di Galilea (Bahagian 3) dan di Yudea

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

32, selepas Paska

Tasik Galilea; Betsaida

Menaiki perahu ke Betsaida, Yesus memberikan amaran tentang ragi orang Farisi; menyembuhkan lelaki buta

16:5-12

8:13-26

   

Kaisarea Filipi

Kunci-kunci Kerajaan; menubuatkan kematian dan pembangkitannya

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Mungkin Gunung Hermon

Rupa Yesus berubah; Yehuwa berfirman

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Kaisarea Filipi

Menyembuhkan budak yang dirasuk

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Menubuatkan kematiannya sekali lagi

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapernaum

Bayar cukai dengan duit dari mulut ikan

17:24-27

     

Yang terbesar dalam Kerajaan; perumpamaan: Bebiri yang sesat, hamba yang enggan mengampuni

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea-Samaria

Dalam perjalanan ke Yerusalem, menasihati murid-murid untuk mengetepikan hal lain demi Kerajaan Tuhan

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Kerja Penyebaran Yesus di Yudea

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

32, Perayaan Pondok Daun

Yerusalem

Mengajar semasa Perayaan; para pengawal dihantar untuk menangkapnya

     

7:11-52

Berkata, “Akulah cahaya dunia”; menyembuhkan lelaki yang buta sejak lahir

     

8:12–9:41

Mungkin Yudea

70 murid diutus; kembali dengan sukacita

   

10:1-24

 

Yudea; Betania

Perumpamaan tentang orang Samaria yang berbelas kasihan; melawat rumah Maria dan Marta

   

10:25-42

 

Mungkin Yudea

Ajar doa contoh sekali lagi; perumpamaan tentang sahabat yang terus meminta

   

11:1-13

 

Mengusir roh jahat dengan kuasa suci Tuhan; hanya memberikan tanda Yunus sekali lagi

   

11:14-36

 

Makan bersama orang Farisi; mengutuk sikap bermuka dua orang Farisi

   

11:37-54

 

Perumpamaan: Lelaki kaya yang tidak munasabah, hamba yang setia

   

12:1-59

 

Menyembuhkan wanita bongkok pada hari Sabat; perumpamaan: Biji sawi, ragi

   

13:1-21

 

32, Perayaan Pentahbisan

Yerusalem

Perumpamaan: Gembala baik dan kawanan bebiri; orang Yahudi cuba merejamnya; pergi ke Betania di seberang Yordan

     

10:1-39