Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

SOALAN 11

Apakah Keadaan Orang Mati?

“Apabila manusia putus nafas, mereka kembali ke tanah; pada hari itu juga, segala fikiran mereka lenyap.”

Mazmur 146:4

“Orang yang hidup tahu bahawa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa pun. . . . Lakukanlah apa sahaja dengan sepenuh hati kerana di Kuburan, iaitu tempat yang akan kamu pergi, tidak ada pekerjaan, rancangan, pengetahuan, atau kebijaksanaan.”

Pengkhutbah 9:5, 10

“[Yesus] menyambung, ‘Kawan kita Lazarus sudah tidur. Tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia.’ Sebenarnya, apa yang dimaksudkan oleh Yesus ialah bahawa Lazarus sudah mati. Tetapi mereka menyangka bahawa maksud Yesus ialah Lazarus sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang, ‘Lazarus sudah mati.’”

Yohanes 11:11, 13, 14