Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

B14-A

Sukatan dan Wang

 • Sukatan Cecair

 • Kor (10 bath / 60 hin)

  220 L

 • Bath (6 hin)

  22 L

 • Hin (12 log)

  3.67 L

 • Log (1 ⁄ 12 hin)

  0.31 L

 • Sukatan Bahan Kering

 • Homer (1 kor / 10 efa)

  220 L

 • Efa (3 seah / 10 omer)

  22 L

 • Seah (31 ⁄ 3 omer)

  7.33 L

 • Omer (14 ⁄ 5 kab)

  2.2 L

 • Kab

  1.22 L

 • Kuart

  1.08 L

 • Ukuran Jarak

 • Kayu pengukur panjang (6 hasta panjang)

  3.11 m

 • Kayu pengukur (6 hasta)

  2.67 m

 • Fatom (Depa)

  1.8 m

 • Hasta yang panjang (7 tapak tangan)

  51.8 cm

 • Hasta (2 jengkal / 6 tapak tangan)

  44.5 cm

 • Hasta yang pendek

  38 cm

 • 1 stadium Roma

  1 ⁄ 8 batu Roma=185 m / 606.95 kaki

 1. 1 Lebar jari (1 ⁄ 4 tapak tangan)

  1.85 cm

 2. 2 Tapak tangan (4 lebar jari)

  7.4 cm

 3. 3 Jengkal (3 tapak tangan)

  22.2 cm