Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-A

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Sebelum Yesus Memulakan Kerja Penyebarannya

Peristiwa dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Mengikut Urutan Kronologi

Carta-carta berikut disertai peta yang menunjukkan perjalanan Yesus semasa menyebarkan berita baik. Anak panah pada peta menunjukkan arah perjalanan dan bukannya jalan yang dilalui. Simbol “±” bermaksud “kira-kira.”

Sebelum Yesus Memulakan Kerja Penyebarannya

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

3 SM

Yerusalem, Rumah Tuhan

Malaikat Gabriel menubuatkan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakharia

   

1:5-25

 

± 2 SM

Nasaret; Yudea

Malaikat Gabriel menubuatkan kelahiran Yesus kepada Maria; Maria melawat Elisabet

   

1:26-56

 

2 SM

Kawasan bukit Yudea

Yohanes Pembaptis dilahirkan dan diberikan nama; Zakharia bernubuat; Yohanes akan berada di padang gurun

   

1:57-80

 

2 SM, ± 1 Okt.

Betlehem

Yesus dilahirkan; “Firman itu telah menjadi manusia”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Berhampiran Betlehem; Betlehem

Malaikat mengisytiharkan berita baik kepada gembala; malaikat memuji Tuhan; para gembala melawat bayi itu

   

2:8-20

 

Betlehem; Yerusalem

Yesus disunat (hari ke-8); dibawa ke Rumah Tuhan oleh ibu bapa (selepas hari ke-40)

   

2:21-38

 

1 SM atau 1 M

Yerusalem; Betlehem; Mesir; Nasaret

Ahli nujum melawat; keluarga Yesus melarikan diri ke Mesir; Herodes membunuh kanak-kanak lelaki; keluarga Yesus kembali dari Mesir dan menetap di Nasaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 M, Paska

Yerusalem

Yesus yang berumur 12 tahun menyoal guru-guru di Rumah Tuhan

   

2:41-50

 
 

Nasaret

Kembali ke Nasaret; terus mentaati ibu bapa; belajar pertukangan kayu; Maria melahirkan 4 lagi anak lelaki, dan juga anak perempuan (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29, musim bunga

Padang belantara, Sungai Yordan

Yohanes Pembaptis memulakan kerja penyebarannya

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28