Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

B12-B

Minggu Terakhir Kehidupan Yesus di Bumi (Bahagian 2)

12 Nisan

MATAHARI TERBENAM (Hari orang Yahudi bermula dan berakhir semasa matahari terbenam)

MATAHARI TERBIT

 • Berehat bersama murid-murid

 • Yudas merancang untuk mengkhianati Yesus

MATAHARI TERBENAM

13 Nisan

MATAHARI TERBENAM

MATAHARI TERBIT

 • Petrus dan Yohanes membuat persiapan untuk Paska

 • Yesus dan rasul lain tiba pada lewat petang

MATAHARI TERBENAM

14 Nisan

MATAHARI TERBENAM

 • Makan jamuan Paska bersama para rasul

 • Membasuh kaki para rasul

 • Menyuruh Yudas beredar

 • Mengasaskan Perjamuan Malam Tuan

 • Dikhianati dan ditangkap di Taman Getsemani

 • Para rasul melarikan diri

 • Diadili oleh Majlis Orang Yahudi di rumah Kayafas

 • Petrus menyangkal Yesus

MATAHARI TERBIT

 • Menghadap Majlis Orang Yahudi sekali lagi

 • Dibawa kepada Pilatus, kemudian Herodes, dan kembali kepada Pilatus

 • Dijatuhi hukuman mati dan dibunuh di Golgota

 • Mati kira-kira pada jam tiga petang

 • Mayat diambil dan dimakamkan

MATAHARI TERBENAM

15 Nisan (Sabat)

MATAHARI TERBENAM

MATAHARI TERBIT

 • Pilatus membenarkan askar mengawal makam Yesus

MATAHARI TERBENAM

16 Nisan

MATAHARI TERBENAM

 • Bahan wangi tambahan dibeli untuk melumuri mayat

MATAHARI TERBIT

 • Dibangkitkan

 • Menampakkan diri kepada murid-murid

MATAHARI TERBENAM