Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

B12-B

Minggu Terakhir Kehidupan Yesus di Bumi (Bahagian 2)

Yerusalem dan Kawasan Sekitar

 1. Rumah Tuhan

 2.   Taman Getsemani (?)

 3.    Istana Gabenor

 4.   Rumah Kayafas (?)

 5.   Istana yang Digunakan oleh Herodes Antipas (?)

 6. Kolam Betzata

 7. Kolam Siloam

 8.   Dewan Majlis Orang Yahudi (?)

 9.   Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

     Tunjukkan hari:  12 Nisan |  13 Nisan |  14 Nisan |  15 Nisan |  16 Nisan

 12 Nisan

MATAHARI TERBENAM (Hari orang Yahudi bermula dan berakhir semasa matahari terbenam)

MATAHARI TERBIT

 • Berehat bersama murid-murid

 • Yudas merancang untuk mengkhianati Yesus

MATAHARI TERBENAM

 13 Nisan

MATAHARI TERBENAM

MATAHARI TERBIT

 • Petrus dan Yohanes membuat persiapan untuk Paska

 • Yesus dan rasul lain tiba pada lewat petang

MATAHARI TERBENAM

 14 Nisan

MATAHARI TERBENAM

 • Makan jamuan Paska bersama para rasul

 • Membasuh kaki para rasul

 • Menyuruh Yudas beredar

 • Mengasaskan Perjamuan Malam Tuan

 • Dikhianati dan ditangkap di Taman Getsemani ( 2)

 • Para rasul melarikan diri

 • Diadili oleh Majlis Orang Yahudi di rumah Kayafas  4)

 • Petrus menyangkal Yesus

MATAHARI TERBIT

 • Menghadap Majlis Orang Yahudi sekali lagi ( 8)

 • Dibawa kepada Pilatus ( 3), kemudian Herodes ( 5), dan kembali kepada Pilatus ( 3)

 • Dijatuhi hukuman mati dan dibunuh di Golgota ( 9)

 • Mati kira-kira pada jam tiga petang

 • Mayat diambil dan dimakamkan

MATAHARI TERBENAM

 15 Nisan (Sabat)

MATAHARI TERBENAM

MATAHARI TERBIT

 • Pilatus membenarkan askar mengawal makam Yesus

MATAHARI TERBENAM

 16 Nisan

MATAHARI TERBENAM

 • Bahan wangi tambahan dibeli untuk melumuri mayat

MATAHARI TERBIT

 • Dibangkitkan

 • Menampakkan diri kepada murid-murid

MATAHARI TERBENAM