Unsay tinuod nga gitudlo sa Bibliya? Pagpilig pangutana sa usa sa mga kategoriya sa ubos.