Laktaw ngadto sa video

Si Moises ba ang Nagsulat sa Bibliya?

Si Moises ba ang Nagsulat sa Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Gigamit sa Diyos si Moises sa pagsulat sa unang lima ka basahon sa Bibliya: Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, ug Deuteronomio. Lagmit siya usab ang nagsulat sa basahon sa Job ug Salmo 90. Apan si Moises usa lang sa mga 40 ka tawo nga gigamit sa Diyos sa pagsulat sa Bibliya.