Kas-a kada tuig sa libolibo ka dapit sa tibuok kalibotan, kami naghandom sa kamatayon ni Jesus. Gihimo namo kini tungod kay siya nagsugo sa iyang mga sumusunod: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.” (Lucas 22:19) Ang sunod nga paghandom himoon sa:

Biyernes, Abril 19, 2019.

Kami nagdapit kanimo sa pagduyog kanamo niining espesyal nga okasyon. Kini nga tigom, sama sa tanan namong tigom, maoy bukas sa publiko. Libre kini ug walay pagpangolekta.