Laktaw ngadto sa video

Kaminyoon ug Pamilya

Ang Bibliya​—basahon para sa tanang tawo—​dunay praktikal nga mga tambag nga makatabang sa pagpauswag sa inyong kaminyoon ug sa pagmatutog mga anak. a

a Ang mga ngalan sa uban nga gihisgotan niini nga seksiyon giusab.

KAMINYOON UG PAMILYA

Angay ba Ming Mag-ipon ug Puyo sa Dili pa Magpakasal?

Ang ubang managtrato naghunahuna nga maandam sila sa kaminyoon kon mag-ipon usa silag puyo. Maayo ba na nga ideya, o naa pay mas maayo ana?

KAMINYOON UG PAMILYA

Angay ba Ming Mag-ipon ug Puyo sa Dili pa Magpakasal?

Ang ubang managtrato naghunahuna nga maandam sila sa kaminyoon kon mag-ipon usa silag puyo. Maayo ba na nga ideya, o naa pay mas maayo ana?

Kaminyoon

Pagmatuto ug mga Anak

Publikasyon

Mahimong Magmalipayon ang Imong Pamilya

Mahimong magmalipayon ang inyong panagtiayon ug pamilya pinaagi sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya.