Laktaw ngadto sa video

Mga Batan-on

Ang binase sa Bibliya nga tambag makatabang nimo nga makaya ang mga problema ug mabatonan ang praktikal nga mga skill nga gikinahanglan sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. a

a Ang ubang ngalan nga gihisgotan niini nga mga artikulo giusab.

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Andam na ba Kong Makigdeyt?

Lima ka punto nga makatabang nimong mahibaloan kon andam na ba kang makigdeyt ug magminyo.

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Andam na ba Kong Makigdeyt?

Lima ka punto nga makatabang nimong mahibaloan kon andam na ba kang makigdeyt ug magminyo.

Praktikal nga mga Skill

Espirituwalidad

Mga Batan-on Nangutana

Komon nga pangutana sa mga batan-on bahin sa pagpakigsekso, higala, ginikanan, eskuylahan, ug uban pa.

Ang Giingon sa Ubang Batan-on

Tingali makaatubang kag mga situwasyon nga wala pa nimo maeksperyensiyahi sukad. Tan-awa kon giunsa kini pagdumala sa imong isigkabatan-on.

Whiteboard Animation

Nakaatubang ka bag mga situwasyon diin nalisdan ka sa pagsagubang niana? Kon mao, kini nga mga video clip makatabang nimo sa pag-atubang sa mga problema nga komon sa mga batan-on.

Mga Worksheet Para sa mga Tin-edyer

Pinaagi niini nga mga worksheet imong masulat ang imong gihunahuna ug matabangan ka sa pagpangandam para sa tinuod nga mga situwasyon.

Pagtuon sa Bibliya

Ma-print nga mga tun-anan nga makatabang sa paghanduraw sa mga asoy sa Bibliya.

Tubag sa 10 ka Pangutana sa mga Batan-on

Sayra ang mga tambag ug sugyot nga makatabang nimo nga magmalamposon.

Giya sa Pagtuon

Gamita kini nga mga giya sa pagtuon aron molig-on ang imong pagtuo ug masayod ka kon unsaon pagpatin-aw sa imong gituohan.