Laktaw ngadto sa video

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Sa Akong mga Barkada Lang ba Ko Makigsuod?

Sa Akong mga Barkada Lang ba Ko Makigsuod?

 “Komportable kaayo ko sa akong barkada, ug lisod na para nako nga makigsuod sa uban.”​—Alan.

 “Maihap ra akong mga amigo, ug ganahan ra kog ingon ana. Di man god ko hilig makig-estorya sa uban nga dili nako kaila.”​—Sara.

 Maka-relate ba ka sa giingon ni Alan ug Sara? Suod ba sab kaayo ka sa imong barkada maong dili na ka ganahang makigsuod sa uban?

 Kon mao, kini nga artikulo makatabang nimo!

 Ang disadvantage sa barkada

 Dili man sayop kon duna kay suod kaayong mga barkada. Makalipay pod baya nang dunay mga tawong andam modawat nimo​—sa imong maayo ug dili maayong kinaiya.

 “Nindot kaayo sa paminaw kon ganahan ang uban sa imo ug ila kang barkadahon. Kon bata pa ka, ganahan gyod kang makigbarkada.”​—Karen, 19.

 Nahibalo ba ka? Daghag amigo ug amiga si Jesus, apil na niana ang iyang 12 ka apostoles. Pero ang tulo nila​—si Pedro, Santiago, ug si Juan—​mao ang iyang kinasuoran.​—Marcos 9:2; Lucas 8:51.

 Pero dunay mga disadvantage kon sa imong barkada lang ka pirmeng makig-uban, ug dili na ka makigsuod sa uban. Pananglitan:

 •   Dili nimo masuod kadtong potensiyal unta nga mahimo nimong suod nga higala.

   “Kon makigbarkada lang ka niadtong kaparehas nimog edad o hilig, di nimo masulayan ang ubang nindot nga mga experience. Dili sab nimo masuod ang uban nga duna poy maayong mga kinaiya.”​—Evan, 21.

 •   Magtuo ang uban nga isnabero ka.

   “Kon makig-uban lang ka pirme sa imong barkada, magtuo ang uban nga dili na ka ganahang makig-estoryag laing tawo.”​—Sara, 17.

 •   Posibleng matakdan ka sa pagka-bully.

   “Tingali dili ka ganahan mang-bully sa uban. Pero kon mao nay ginahimo sa imong barkada, basig ganahan o malingaw na pod kang mang-bully.”​—James, 17.

 •   Magkaproblema gyod ka​—ilabina kon buhaton nimo bisag unsay ilang ipabuhat aron dawaton ka nila.

   “Bisag usa lang ka membro sa barkada ang daotan, makatental na siya sa tibuok grupo sa paghimog daotan.”​—Martina, 17.

 Kon unsay imong mahimo

 •   I-evaluate ang imong mga prinsipyo sa kinabuhi.

   Hunahunaa: ‘Unsay akong mga prinsipyo sa kinabuhi? Nakatabang ba ang akong barkada aron masunod nako nang mga prinsipyoha, o wala? Di na ba ko mobulag nila bisag unsay mahitabo?’

   Prinsipyo sa Bibliya: “Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.”​—1 Corinto 15:33.

   “Kon makigbarkada ka sa mga tawong dili nimo parehas ug prinsipyo, matingala na lang ka kay mahimo na nimo ang mga butang nga dili nimo ganahan sa una.”​—Ellen, 14.

 •   I-evaluate ang imong mga prayoridad.

   Hunahunaa: ‘Andam ba nakong supakon ang akong mga prinsipyo para lang sa akong mga barkada? Unsay akong himoon kon ang akong barkada nakahimog sayop?’

   Prinsipyo sa Bibliya: “Ang tanan nga akong gimahal akong ginabadlong.”​—Pinadayag 3:19.

   “Kon mas prayoridad nimo ang imong barkada, dayon usa nila nakahimog sala, bation nimo nga traydor ka kon imo siyang itug-an.”​—Melanie, 22.

 •   Amigoha sab ang uban.

   Hunahunaa: ‘Unsa kahay mga kaayohan kon amigohon sab nako ang uban, bisan kadtong wala pa kaayo nako mailhi?’

   Prinsipyo sa Bibliya: “Ayawg pangitaa ang kaugalingong kaayohan, apan ang sa uban.”​—Filipos 2:4, Biblia sa Kristohanong Katilingban.

   “Ang mga bata nga kasagarang hilomon o maulawon basig dili lalim ug mga kaagi. Pero dihang masuod nimo sila, makaingon gyod kang nindot man diay silang ikauban.”​—Brian, 19.

 Ang punto: Dili sayop kon duna kay suod kaayo nga mga barkada. Pero, duna poy mga kaayohan kon makigsuod sab ka sa uban. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang dagayang nagabisibis sa uban dagaya usab nga pagabisibisan.”​—Proverbio 11:25.