Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 Mga Batan-on Nangutana

Unsay Akong Madahom sa Kaminyoon?—Bahin 1

Unsay Akong Madahom sa Kaminyoon?—Bahin 1

“Kon magkuyog mi, mora kog naglakaw sa panganod! Gusto kong magpakasal na mi!”

“Lahi mig personalidad. Magkauban mi sa balay pero morag dili mi magtiayon. Mora intawon kog nag-inusara!”

TINGALI nakatag-an ka nga dalaga ang nagsulti nianang sa ibabaw ug minyo ang nagsulti nianang sa wala. Apan nahibalo ka ba nga usa ray nagsulti niana?

Unsay nahitabo? Kon naghunahuna ka nga magminyo, unsay imong himoon aron ang imong gipangandoy nga malipayong kaminyoon dili mahimong problemadong kaminyoon?

Tinuod nga situwasyon: Ang malipayong kaminyoon nagdepende sa kon unsay imong pagdahom niini.

Kining artikuloha ug ang artikulong “Mga Batan-on Nangutana” sa Pagmata! sa sunod bulan makatabang nimo sa paghupot ug realistikong mga pagdahom.

 Unsay imong madahom sa kaminyoon? Aniay pipila:

  1. Mga benepisyo
  2. Mga problema
  3. Mga situwasyon nga wala damha nga mahitabo

Atong susihon ang matag usa niini.

MGA BENEPISYO

Positibo ang giingon sa Bibliya bahin sa kaminyoon. (Proverbio 18:22) Aniay pipila ka benepisyo nga imong madahom.

Dunay ikauban. Ang Bibliya nag-ingon nga human sa paglalang sa unang tawo nga si Adan, ang Diyos miingon: “Dili maayo alang sa tawo nga magpadayon nga mag-inusara,” ug human niana Iyang gilalang si Eva ingong kauban ni Adan. (Genesis 2:18) Gilalang sila sa Diyos nga dunay iyaiyang mga hiyas aron sila mahimong lahi sa usag usa, pero magkabagay. Busa ang bana ug asawa maayo gayod nga kauban sa usag usa.—Proverbio 5:18.

Dunay kaabag. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang duha mas maayo kay sa usa, kay mas maayo ang resulta sa trabaho kon duhay magtrabaho.” (Ecclesiastes 4:9, Good News Translation) Tinuod kini diha sa kaminyoon. “Gikinahanglan ang pagtinabangay ug pagpaubos, ug pagpailin-ilin pod usahay,” miingon ang bag-ong minyo nga si Brenda. *

Dunay ikadulog. Ang Bibliya nag-ingon: “Kinahanglang ihatag sa bana ang seksuwal nga panginahanglan sa iyang asawa, ug angay pod nga ihatag kana sa asawa ngadto sa iyang bana.” (1 Corinto 7:3, Common English Bible) Dihang maminyo, matagbaw ang seksuwal nga panginahanglan nga walay kabalaka ug pagbasol nga sagad maoy makasubong resulta sa pakigsekso una pa maminyo.—Proverbio 7:22, 23; 1 Corinto 7:8, 9.

Ang punto: Ang kaminyoon gasa sa Diyos. (Santiago 1:17) Kon imong ipadapat ang iyang mga prinsipyo, makalaom ka nga magmalipayon ang imong kaminyoon.

Angayng palandongon: Ang imo bang panglantaw sa kaminyoon naapektohan tungod sa dili maayong mga panig-ingnan nga imong makita—tingali sa imong kaugalingong pamilya? Kon mao, kinsay puwede nimong himoong maayong mga sulondan?

 MGA PROBLEMA

Ang Bibliya naghatag ug realistikong panglantaw sa kaminyoon. (1 Corinto 7:28) Aniay pila ka problema nga imong madahom.

Panagbingkil. Walay tawong parehas—gawas sa ilang pagkadili hingpit. (Roma 3:23) Busa magkabingkil usahay ang magtiayon bisag unsa pa sila ka bagay. Usahay makasulti silag sakit nga ilang basolan sa ulahi. “Ang tawo nga dili makasultig sayop . . . hingpit,” nag-ingon ang Bibliya. (Santiago 3:2, Holy Bible—Easy-to-Read Version) Ang mga panaglalis dili gayod malikayan, pero estoryahan ug sulbaron kini sa malamposong magtiayon.

Kahigawad. “Kita pirmeng makakitag salida sa sine ug TV diin ang babaye nakakitag kaparis nga iyang gipangandoy ug nagmalipayon hangtod sa hangtod,” miingon si Karen. Kon dili kini mahitabo, ang magtiayon mahigawad. Siyempre sa maminyo na, ilang makita ang uban pang kahuyangan ug taras sa usag usa. Angay nilang hinumdoman nga ang tinuod nga gugma “moantos sa tanang butang”—bisan kahigawad.—1 Corinto 13:4, 7.

Kabalaka. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga minyo “mabalak-on sa mga butang sa kalibotan.” (1 Corinto 7:33, 34) Ang pagkabalaka normal ug usahay nahiangay pod. Pananglitan, tingali naglisod mo sa panginabuhi. Ang matag usa kaninyo kinahanglan tingaling magtrabaho para sa pagkaon, besti, ug puy-anan. Apan makasagubang ra kamo kon kamo magtinabangay.—1 Timoteo 5:8.

Ang punto: Kon ang pagpakigtrato samag pagpalupad ug tabanog, ang kaminyoon samag pagmanehog ayroplano. Nagkinahanglan kag dugang katakos ug paningkamot sa pagsagubang sa dagkong unos—apan molampos ra ka.

Angayng palandongon: Giunsa nimo pagsulbad ang panagbingkil ninyo karon sa imong ginikanan ug mga igsoon? Kon mahigawad ka, ang imo bang panglantaw sa situwasyon realistiko gihapon? Unsay imong gihimo aron mahupayan ka sa kabalaka?

SA SUNOD NGA ARTIKULO SA “MGA BATAN-ON NANGUTANA” . . . Sa unsang paagi ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang nimo sa mga situwasyon nga wala damha nga mahitabo?

^ par. 17 Ang ubang ngalan giilisan.