Komon nga mga Pangutana Bahin sa mga Saksi ni Jehova

Ang Tuyo ba sa mga Saksi ni Jehova sa Pagsangyaw Maoy Aron Sila Maluwas?

Sayra ang among gituohan bahin sa kaluwasan ug kon sa unsang paagi kini madawat.

Ang Tuyo ba sa mga Saksi ni Jehova sa Pagsangyaw Maoy Aron Sila Maluwas?

Sayra ang among gituohan bahin sa kaluwasan ug kon sa unsang paagi kini madawat.

Nganong Wala Tawga sa mga Saksi ni Jehova ug Simbahan ang Ilang Tigomanan?

Sayra kon sa unsa gipasukad ang terminong “Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses” ug kon nganong amo kining gigamit.

Ang mga Saksi ni Jehova ba Nagahatag ug Ikapulo?

Gibaoran ba ang mga Saksi ni Jehova sa pagdonar ug espesipikong kantidad?

Unsay Gituohan sa mga Saksi ni Jehova?

Sayra ang 15 ka panguna namong pagtulon-an.

Nagtuo ba Kang Jesus ang mga Saksi ni Jehova?

Sayra kon nganong hinungdanon nga motuo kang Jesus ang tinuod nga mga Kristohanon.

Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga ang Ilang Relihiyon Mao ray Tinuod?

Miingon ba si Jesus nga daghan ang dalan paingon sa kaluwasan?

Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga Sila ray Maluwas?

Ang Bibliya nag-ingon kon kinsa ang may kahigayonang maluwas.

Gitahod ba sa mga Saksi ni Jehova ang Ubang Relihiyon?

Sayra kon sa unsang paagi ang pagtahod magpaila sa matuod nga mga Kristohanon.

Nganong Dili man Magpaabonog Dugo ang mga Saksi ni Jehova?

Daghan ang sayop nga mga ideya bahin sa mga Saksi ni Jehova ug sa pag-abonog dugo. Sayra ang kamatuoran bahin sa among pagtuo labot niining butanga.

Supak ba ang mga Saksi ni Jehova sa Pagpabakuna?

Duha ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nato sa paghimog personal nga mga desisyon bahin sa pagpabakuna.

Motuo ba ang mga Saksi ni Jehova sa Creationism?

Nahibalo ba mo nga ang pipila ka ideya bahin sa creationism supak sa Bibliya?

Unsay Panghunahuna sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Siyensiya?

Ang ila bang gituohan nahiuyon sa siyensiya?

Motuo ba sa Daang Tugon ang mga Saksi ni Jehova?

Ang uban bang bahin sa Bibliya kinaraan na? Susiha kon sa unsang paagi ang mga Kristohanon makabenepisyo gikan sa makatabang nga mga asoy ug praktikal nga tambag sa Hebreohanong Kasulatan.

Nganong Giusab sa mga Saksi ni Jehova ang Uban Nilang Pagtulon-an?

Ang mga kausaban dili angayng ikatingala. Panahon sa Bibliya, daghang higayon nga ang mga magsisimba sa Diyos nag-usab sa ilang mga gituohan.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mogamit ug Krus sa Pagsimba?

Bisag kami mga Kristohanon, kami dili mogamit ug krus sa among pagsimba. Ngano?

Ang mga Saksi ni Jehova Nagaapil ba ug Interfaith?

Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang ilang gibasehan sa pagtubag niini nga pangutana?

Nganong Gamiton ang Ngalang Saksi ni Jehova?

Sayra kon diin kuhaa ang among ngalan.

Pilay Saksi ni Jehova sa Tibuok Kalibotan?

Sayra kon giunsa namo pag-ihap ang gidaghanon sa mga Saksi.

Kinsay Founder sa mga Saksi ni Jehova?

Basaha kon nganong si Charles Taze Russell dili founder sa usa ka bag-ong relihiyon.

Sa Unsang Paagi Gisuportahan sa Pinansiyal ang Buluhaton sa mga Saksi ni Jehova?

Wala mi maghimo sa mga pamaagi nga gigamit sa daghang simbahan.

Ang mga Saksi ni Jehova ba Nagahatag ug Ikapulo?

Gibaoran ba ang mga Saksi ni Jehova sa pagdonar ug espesipikong kantidad?

Duna bay Gisuweldohang Pastor ang mga Saksi ni Jehova?

Duna bay pastor-maninimba nga dibisyon? Kinsay makaalagad ingong ordinadong mga ministro?

Ang mga Saksi ni Jehova ba Dunay mga Babayeng Magwawali?

Unsay papel sa mga babaye diha sa tibuok-kalibotan nga buluhatong pagsangyaw sa mga Saksi ni Jehova?

Giunsa Pag-organisar sa mga Saksi ni Jehova ang Ilang mga Kongregasyon?

Sayra kon sa unsang paagi kami nakadawat ug binase sa Bibliya nga giya ug instruksiyon pinaagi niini nga kahikayan.

Unsa ang Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova?

Ang mga membro ba niini mao ang mga lider sa among organisasyon?

Unsa ang Watch Tower Bible and Tract Society?

Unsay papel niini sa buluhaton sa mga Saksi ni Jehova?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Motubay sa mga Akusasyon Batok Nila?

Dihang dunay mga akusasyon ug pangutana, ang mga Saksi ni Jehova nagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya ug naghunahuna pag-ayo kon kanus-a angayng ‘mohilom’ o ‘mosulti.’​—Ecclesiastes 3:7.

Nganong Mamalaybalay ang mga Saksi ni Jehova?

Sayra kon unsay gisugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an.

Ang Tuyo ba sa mga Saksi ni Jehova sa Pagsangyaw Maoy Aron Sila Maluwas?

Sayra ang among gituohan bahin sa kaluwasan ug kon sa unsang paagi kini madawat.

Nganong Sangyawan man sa mga Saksi ni Jehova ang mga Tawo nga Duna nay Relihiyon?

Unsay nagtukmod sa mga Saksi ni Jehova sa pagduaw sa mga tawo nga duna nay relihiyon?

Gipugos ba sa mga Saksi ni Jehova ang mga Tawo nga Mobalhin ug Relihiyon?

Pagpangabig ba ang pagsangyaw sa mga Saksi ni Jehova? Gipugos ba nila ang uban nga mobalhin ug relihiyon?

Unsa ang Bible Study Program nga Gina-offer sa mga Saksi ni Jehova?

Sa libreng interactive program nga gina-offer sa mga Saksi ni Jehova, puwede nimong gamiton ang bisan unsang bersiyon sa Bibliya. Puwede nimong paapilon ang tibuok pamilya o mga amigo o amiga.

Ang mga Saksi ni Jehova ba Nagbuhat sa Buluhatong Pagmisyonaryo?

Kinsay nakigbahin sa buluhatong pagmisyonaryo, ug ngano? Duna bay nakadawat ug linaing pagbansay niining buluhatona?

Ang mga Saksi ni Jehova ba Dunay mga Babayeng Magwawali?

Unsay papel sa mga babaye diha sa tibuok-kalibotan nga buluhatong pagsangyaw sa mga Saksi ni Jehova?

Nganong Wala Tawga sa mga Saksi ni Jehova ug Simbahan ang Ilang Tigomanan?

Sayra kon sa unsa gipasukad ang terminong “Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses” ug kon nganong amo kining gigamit.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mogamit ug Krus sa Pagsimba?

Bisag kami mga Kristohanon, kami dili mogamit ug krus sa among pagsimba. Ngano?

Nganong Lahig Paagi ang mga Saksi ni Jehova sa Pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo Kay sa Ubang Relihiyon?

Gitawag sab ug Kataposang Panihapon o Memoryal sa Kamatayon ni Kristo, kini mao ang labing sagradong okasyon sa mga Saksi ni Jehova. Sayra kon unsay giingon sa Bibliya bahin niini.

Ang mga Saksi ni Jehova Nagaapil ba ug Interfaith?

Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang ilang gibasehan sa pagtubag niini nga pangutana?

Duna bay Kaugalingong Bibliya ang mga Saksi ni Jehova?

Ang paggamit ug lainlaing hubad sa Bibliya makatabang sa imong pagtuon sa Bibliya. May tulo ka rason kon nganong maayong gamiton ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan sa imong pagtuon.

Tukma ba ang New World Translation?

Nganong lahi ang New World Translation sa ubang mga hubad?

Motuo ba sa Daang Tugon ang mga Saksi ni Jehova?

Ang uban bang bahin sa Bibliya kinaraan na? Susiha kon sa unsang paagi ang mga Kristohanon makabenepisyo gikan sa makatabang nga mga asoy ug praktikal nga tambag sa Hebreohanong Kasulatan.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Moapil ug Nasyonalistikong mga Seremonyas?

Naa ba silay gidapigan sa politika o mga isyu sa katilingban?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili man Moapil sa Gubat?

Ang mga Saksi ni Jehova nailhan sa tibuok kalibotan nga dili moapil sa gubat. Sayra kon nganong ingon niini ang among baroganan.

Motabang ba ang mga Saksi ni Jehova sa mga Naapektohan sa Katalagman?

Sayra kon sa unsang paagi kami nagtaganag praktikal nga tabang alang sa mga isigkamagtutuo ug sa uban nga naapektohan sa katalagman.

Magpatambal ba ang mga Saksi ni Jehova?

Ang pipila naghunahuna nga ang mga Saksi ni Jehova dili magpatambal. Tinuod ba kana?

Supak ba ang mga Saksi ni Jehova sa Pagpabakuna?

Duha ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nato sa paghimog personal nga mga desisyon bahin sa pagpabakuna.

Nganong Dili man Magpaabonog Dugo ang mga Saksi ni Jehova?

Daghan ang sayop nga mga ideya bahin sa mga Saksi ni Jehova ug sa pag-abonog dugo. Sayra ang kamatuoran bahin sa among pagtuo labot niining butanga.

Unsay Panglantaw sa mga Saksi ni Jehova sa Edukasyon?

Unsang mga prinsipyo ang hunahunaon sa mga Saksi ni Jehova dihang modesisyon bahin sa sekular nga edukasyon?

Pugson ba sa mga Saksi ni Jehova ang Ilang mga Anak nga Mag-Saksi?

Sama sa kadaghanang ginikanan, gusto sa mga Saksi ni Jehova ang kinamaayohan para sa ilang mga anak. Tudloan nila ang ilang mga anak sa ilang gihunahuna nga makaayo kanila.

Ang mga Saksi ni Jehova ba Namungkag ug mga Pamilya o Nagpalig-on Niini?

Ang mga Saksi ni Jehova usahay akusahan nga mamungkag ug pamilya. Pero mga Saksi ba gyod ang hinungdan niana?

May mga Balaod ba sa Pagpakigdeyt ang mga Saksi ni Jehova?

Ang pagpakigdeyt ba lingawlingaw lang o labaw pa niana?

Unsay Panghunahuna sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Diborsiyo?

Motabang ba ang mga Saksi ni Jehova niadtong problemadog kaminyoon? Kinahanglan ba ang aprobal sa mga ansiyano kon may Saksi nga makigdiborsiyo?

Gidili ba sa mga Saksi ni Jehova ang Pipila ka Salida, Basahon, o Awit?

Unsang paninugdang mga prinsipyo ang angayng timbangtimbangon sa usa ka Kristohanon dihang mopilig kalingawan?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Magsaulog sa Pipila ka Selebrasyon?

Sayra ang tubag sa upat ka importanteng pangutana bahin sa mga Saksi ni Jehova ug mga selebrasyon.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mosaulog ug Pasko?

Daghan ang nagsaulog ug Pasko bisag nahibalo sila sa sinugdanan niini. Susiha kon nganong ang mga Saksi ni Jehova dili magsaulog.

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Mosaulog ug Easter?

Giisip sa kadaghanan ang Easter ingong Kristohanong selebrasyon. Nganong ang mga Saksi ni Jehova dili mosaulog niana?

Nganong ang mga Saksi ni Jehova Dili Magsaulog ug Adlawng Natawhan?

Tagda ang upat ka bahin sa pagsaulog sa adlawng natawhan nga nagpamatuod kon nganong kini wala uyoni sa Diyos.

Unsay Ginahimo Panahon sa Kasal sa mga Saksi ni Jehova?

Ang matag kasal lainlaig kahimtang, pero dunay usa ka bahin niini nga parehas ang tanan.

Nganong Lahig Paagi ang mga Saksi ni Jehova sa Pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo Kay sa Ubang Relihiyon?

Gitawag sab ug Kataposang Panihapon o Memoryal sa Kamatayon ni Kristo, kini mao ang labing sagradong okasyon sa mga Saksi ni Jehova. Sayra kon unsay giingon sa Bibliya bahin niini.

Unsay Panglantaw sa mga Saksi ni Jehova Bahin sa Paghaya ug Paglubong?

Ang desisyon sa mga Saksi bahin sa paghaya ug paglubong gibase sa ilang gituohan bahin sa kamatayon. Busa, unsang mga prinsipyo ang ilang gisunod?

Kristohanon ba ang mga Saksi ni Jehova?

Palihog sayra kon nganong lahi mi sa mga relihiyon nga gitawag ug mga Kristohanon.

Ang mga Saksi ni Jehova ba mga Protestante?

Dunay duha ka rason kon nganong ang mga Saksi ni Jehova lahi sa ubang relihiyon nga gitawag usab ug Kristiyano.

Amerikanong Sekta ba ang mga Saksi ni Jehova?

Susiha ang upat ka punto bahin niining internasyonal nga organisasyon.

Ang mga Saksi ni Jehova ba mga Zionista?

Among gibase ang among pagtulon-an sa Kasulatan, nga wala magtuboy sa bisan unsang etnikong grupo.

Ang mga Saksi ni Jehova ba Usa ka Kulto?

Itandi ang duha ka komon nga ideya maylabot sa kulto ug ang mga kamatuoran bahin sa mga Saksi ni Jehova.

Pilay Saksi ni Jehova sa Tibuok Kalibotan?

Sayra kon giunsa namo pag-ihap ang gidaghanon sa mga Saksi.

Unsay Akong Himoon Aron Mahimong Saksi ni Jehova?

Gipakita sa Mateo 28:19, 20 ang tulo ka paagi.

Obligado ba Ko nga Mag-Saksi ni Jehova Kon Magpa-Bible Study Ko Nila?

Ang mga Saksi ni Jehova nagdumalag libreng Bible study sa minilyong mga tawo sa tibuok kalibotan. Obligado ba ka nga mag-Saksi ni Jehova kon magpa-Bible study ka namo?

Puwede Bang Moundang sa Pagkahimong Saksi ni Jehova?

Dunay duha ka paagi kon ang usa moundang sa pagka-Saksi.

Likayan ba sa mga Saksi ni Jehova ang Ilang mga Isigkamagtutuo Kanhi?

Usahay gikinahanglan ang pagpalagpot, ug makatabang kini sa usa ka tawo nga mobalik sa kongregasyon.