Laktaw ngadto sa video

Kasaysayan ug ang Bibliya

Ang Bibliya talagsaon ug rekord sa pagpreserbar, paghubad, ug pag-apod-apod niini. Ug padayon nga gipamatud-an sa bag-ong mga diskobre ang katukma niini sa kasaysayan. Bisag unsa pay imong relihiyon, makita nimo nga walay laing basahon nga pareho sa Bibliya.

KASAYSAYAN UG ANG BIBLIYA

Karaang mga Selyo—Unsa Kini?

Nganong importante kaayo ang karaang mga selyo, ug giunsa kini paggamit sa mga hari ug magmamando?

KASAYSAYAN UG ANG BIBLIYA

Karaang mga Selyo—Unsa Kini?

Nganong importante kaayo ang karaang mga selyo, ug giunsa kini paggamit sa mga hari ug magmamando?

Ang Katukma sa Bibliya Diha sa Kasaysayan

Publikasyon

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

Unsa ang pangunang mensahe sa Bibliya?