Unsay Bag-o?

2020-11-30

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Imong Himoon Aron Masuklan ang Presyur nga Makig-sex?

Konsideraha kon unsay tinuod ug dili tinuod bahin sa sex. Kini nga artikulo makatabang nimo sa paghimog hustong desisyon.

2020-11-26

GIDISENYO BA KINI?

Ang Echolocation sa Kuwaknit—Gidisenyo ba Kini?

Sa unsang paagi ang kuwaknit “makakita” bisag ngitngit kaayo ang iyang palibot?

2020-11-24

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pebrero 2021

Kini nga isyu naundan sa tun-anang mga artikulo alang sa Abril 5–Mayo 2, 2021.

2020-11-23

MGA TEKSTO GIPATIN-AW

Josue 1:9 Gipatin-aw​—“Magmalig-on Ka ug Magmaisogon”

Sa unsang paagi ka makapakitag kaisog ug kalig-on bisan pa sa mga kalisdanan ug dagkong pagsulay?

2020-11-20

PISIKAL UG MENTAL NGA KAHIMSOG

Kon Unsaon Pagsagubang ang Pandemic Fatigue

Kon dili ta magbantay, posibleng anam-anam tang mawad-ag gana nga buhaton ang mga butang nga makatabang sa paglikay sa COVID-19.

2020-11-19

KAMINYOON UG PAMILYA

Tudloi ang Imong mga Anak sa Paggamit ug Smartphone sa Maalamong Paagi

Bisan ang mga anak nga daghag nahibaloan bahin sa teknolohiya nagkinahanglan gihapon sa giya sa ginikanan maylabot sa maalamong paggamit ug smartphone.

2020-11-18

ORIHINAL NGA MGA KANTA

Modagan Ta!

Paghimog maalamong mga desisyon aron modaog sa lumba sa kinabuhi.

2020-11-13

PAGTUO SA DIYOS

Tinuod nga Hustisya—Posible pa Kaha?

Gipakita sa Bibliya nga ang makahatag ug tinuod nga hustisya mao ang Diyos, kinsa patas nga nagpabili sa kinabuhi sa matag tawo.

2020-11-12

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Himoon Aron Magkasinabot Mi sa Akong Titser?

Kon lisod ikasabot ang imong titser, ayawg hunahunaa nga wala na kay mahimo. Sulayi ni nga mga sugyot.

2020-11-11

KINABUHI UG MINISTERYO—WORKBOOK SA TIGOM

Enero–Pebrero 2021

2020-11-09

GIKAN SA AMONG ARCHIVES

Gihatag Nila ang Ilang Kinamaayohan

Giunsa pagtabang sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga igsoon sa Germany pagkahuman dayon sa ikaduhang gubat sa kalibotan?

2020-11-05

KAMINYOON UG PAMILYA

Angay ba Nakong Hatagag Smartphone ang Akong Anak?

Makatabang ni nga mga pangutana aron mahibaloan nimo kon andam na ba ka ug ang imong anak sa responsibilidad.

2020-11-02

KON GIUNSA PAGGAMIT ANG INYONG DONASYON

Mga Natukod sa Wala pa ang Pandemic

Nagplano mi nga magtukod o mag-renovate ug kapin sa 2,700 ka tigomanan sa 2020 nga tuig sa pag-alagad. Sa unsang paagi nakaapektar ang COVID-19 nga pandemic sa maong mga plano?