Unsay Bag-o?

2021-12-01

KON GIUNSA PAGGAMIT ANG INYONG DONASYON

Mga Balita nga Kasaligan ug Makapalig-on sa Pagtuo

Tungod sa seksiyon nga Balita diha sa jw.org, mahibaloan nato ang kahimtang sa mga igsoon sa tibuok kalibotan. Giunsa pag-andam ang mga balita?

2021-11-30

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA: MGA KALINGAWAN

David—Ehemplo Para sa mga Batan-on

Ang batang si David nasuod kang Jehova ug nakatabang kana sa tibuok niyang kinabuhi.

2021-11-30

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA: MGA KALINGAWAN

Kita Padayong Molahutay

Ang paghunahuna sa maayong mga butang sa umaabot makatabang aron makalahutay ta sa lisod nga mga situwasyon.

2021-11-26

KAMINYOON UG PAMILYA

Tudloi ang Imong mga Anak nga Mahimong Mapasalamaton

Bisag bata pa kaayo, matudloan na ang mga anak sa pagsultig salamat sa maayong mga butang nga gihimo o gihatag kanila.

2021-11-24

ORIHINAL NGA MGA KANTA

Imong Makita

Paglipay sa paglaom alang sa usa ka bag-ong kalibotan.

2021-11-23

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pebrero 2022

Kini nga isyu naundan sa tun-anang mga artikulo alang sa Abril 4–Mayo 1, 2022

2021-11-15

PAGMATA!

Naa ba Gyoy Maglalalang?

Konsideraha ang pipila ka makapainteres nga kamatuoran bahin sa sinugdanan sa uniberso ug sa kinabuhi dinhi sa yuta.

2021-11-05

TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA

Unsa ang Bibliya?

Sugdi pagbasa ang sagradong mensahe nga gitawag ug pulong sa Diyos.

2021-11-03

ORIHINAL NGA MGA KANTA

Mag-alagad Samtang Batan-on Pa

Gamita ang imong kusog sa pag-alagad kang Jehova. Dili gyod ka magmahay!