Unsay Bag-o?

2022-12-06

TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Kang Daniel?

Ang Diyos naghatag niyag mga panan-awon sa mga hitabo nga atong nakita nga nagakahitabo karon.

2022-12-05

KINABUHI UG MINISTERYO—WORKBOOK SA TIGOM

Marso–Abril 2023

2022-11-24

PADAYON SA PAGBANTAY!

Posible Bang Magkahiusa ang mga Nasod Aron Malikayan ang Kalamidad nga Resulta sa Climate Change?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Tukmang gitagna sa Bibliya ang mga rason kon nganong dili masulbad sa gobyerno sa tawo ang climate change.

2022-11-24

UBANG TOPIKO

Gibalik sa Duha ka Maghuhubad ang Ngalan sa Diyos Diha sa Bag-ong Tugon

Nganong kinahanglang ibalik ang ngalan sa Diyos? Importante ba gyod ni?

2022-11-22

ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON

Pebrero 2023

Kini nga isyu naundan sa tun-anang mga artikulo alang sa Abril 3-30, 2023.

2022-11-22

ORIHINAL NGA MGA KANTA

Panaghigala Huptan Ta

Kalimti ang bisan unsang kahiubos aron mahuptan ang panaghigala!

2022-11-21

MGA TEKSTO GIPATIN-AW

1 Pedro 5:6, 7 Gipatin-aw—“Pagpailalom Kamo . . . Itugyan Kaniya ang Tanan Ninyong Kabalaka”

Unsay gipasabot sa ‘pagtugyan’ sa atong mga kabalaka ngadto sa Diyos, ug nganong makapahupay na?

2022-11-14

KAMINYOON UG PAMILYA

Kon Unsaon nga Mahimong Maayong Amahan

Kon unsa ka nga klaseng bana karon magpakita kon unsa ka nga klaseng amahan dihang matawo na ang inyong anak.