mga bata

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

TAN-AWA TANAN

Kahibulongang mga Buhat sa Diyos (Awit 5)

Imo bang gihatagag pagtagad kada adlaw ang kalalangan ni Jehova?

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

TAN-AWA TANAN

Trailer sa Mahimong Higala ni Jehova: Si Jehova Mopasaylo

Tan-awa kon sa unsang paagi magmalamposon si Caleb sa pag-atubang sa pagsulay.