mga bata

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA—ORIHINAL NGA MGA KANTA

TAN-AWA TANAN

Moduol Ko Kang Jehova

Si Jehova makatabang nimo nga mawala ang dili maayong mga pagbati.

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

TAN-AWA TANAN

Ang Gisaad nga Kinabuhing Dayon (Awit 147)

Himoon ni Jehova nga Paraiso ang yuta. Imo ba ning ma-imagine?