mga bata

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

TAN-AWA TANAN

Mahala ang Balay ni Jehova

Nagatabang ka ba sa pagpanglimpiyo sa Kingdom Hall?

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

TAN-AWA TANAN

Lipaya si Jehova

Ang imong ginahimo kada adlaw puwedeng makapalipay sa kasingkasing sa Diyos.