mga bata

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

TAN-AWA TANAN

David​—Ehemplo Para sa mga Batan-on

Sukad sa pagkabatan-on ug sa tibuok niyang kinabuhi, si David nakigsuod kang Jehova ug misalig kaniya.

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA

TAN-AWA TANAN

Kita Padayong Molahutay (Awit 129)

Sa unsang paagi ang pagtuo sa mga saad sa Diyos makatabang nimo sa paglahutay?