Laktaw ngadto sa video

Leksiyon

I-download ug i-print kini nga leksiyon, ug pagkat-on bahin sa mga tawo ug mga lugar diha sa Bibliya. Tubaga ang mga pangutana, ug ipatsek sa ubang membro sa inyong pamilya ang imong tubag.