I-download kini nga leksiyon ug isulat ang mga kaamgiran ni Jose ug sa lima ka karakter sa Bibliya.