Sayra kon sa unsang paagi ang imong pamilya ug mga kauban sa kongregasyon makapalig-on kanimo.