Mahimong Higala ni Jehova—Orihinal nga mga Kanta

Koleksiyon ni sa mga kanta nga makatandog sa kasingkasing sa usa ka bata.

Kini ang Akong Pamilya

Kanta bahin sa paghigugma sa imong pamilya.

Salamat Nimo

Apresyaha ang mga tawo sa imong kinabuhi, ug pakigsuod nila!

Magmaunongon

Unsaon nimo pagdapig sa kamatuoran?

Lahutay Sama Kang Noe

Sa tabang ni Jehova, makalahutay ka sama kang Noe.

Si Ester Maisogon

Gihimo ni Ester kon unsay husto​—mahimo pod na nimo!

Hinungdanon ang Gugma

Sundogon nato si Jehova ug Jesus sa pagpakitag gugma sa tanang panahon.

Ang Dose ka Apostoles—Nakaila ba Ka Nila?

Ilailahon nato ang 12 ka apostoles ni Jesus. Manganlan ba nimo silang tanan?

Maria—Andam Motuman

Giunsa paggamit ni Jehova ang matinumanong alagad nga si Maria? Paminawa kining nindot nga kanta, ug pagkat-on kon unsaon pagsundog sa maayong mga hiyas ni Maria.

Ruth—Tinuod nga Higala

Sa unsang paagi mahimo kang maayong higala sama ni Ruth?

David—Ehemplo Para sa mga Batan-on

Sukad sa pagkabatan-on ug sa tibuok niyang kinabuhi, si David nakigsuod kang Jehova ug misalig kaniya.

Langga Ko

Ang mga bata maoy gasa ug panalangin gikan kang Jehova. Awiti sila bahin sa Paraiso nga atong gipaabot.

Eksayted Ming Makita Ka

Duha ka magsoong babaye nangandam sa pag-welcome sa ilang manghod diha sa ilang pamilya!

Si Jehova, si Mama, ug Ako

Tan-awa kon giunsa pagpakita ni Chung-Hee ang iyang apresasyon sa iyang kugihan nga mama.