Laktaw ngadto sa video

Gidrowing nga mga Estorya sa Bibliya

Mahimong buhi sa imong hunahuna ang mga estorya sa Bibliya samtang magbasa ka sa gidrowing nga mga estorya online o sa gi-print nga PDF. Dayon ingong pamilya, hisgoti kon unsay inyong nakat-onan pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana pagkahuman sa estorya.