Sayra kon nganong ang Bibliya nag-ingon nga si Abraham amigo ni Jehova. (Santiago 2:23) Basaha ang gidrowing nga estorya online o sa gi-print nga PDF.