Laktaw ngadto sa video

Tudloi ang Imong mga Anak

Kini nga mga estorya sa Bibliya simple ang pagkasulat aron matabangan ang mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa importanteng mga leksiyon sa Bibliya. Kini gidisenyo para sa mga ginikanan nga ilang basahon uban sa ilang mga anak.