Laktaw ngadto sa video

Mga Batan-on Nangutana

 

Higala

Nganong Wala Koy mga Higala?

Dili lang ikaw ang nagmingaw o mibati nga walay mga higala. Sayra kon unsay gihimo sa ubang batan-on sa pagsagubang niini nga mga pagbati.

Unsaon Nimo Pagkontrol ang Imong Pagkamaulawon?

Ayawg palabya ang kahigayonan nga makabaton kag maayong mga higala ug nindot nga mga eksperyensiya.

Sa Akong mga Barkada Lang ba Ko Makigsuod?

Malingaw ka kon kauban nimo pirme imong barkada. Pero duna niy dili maayong mga resulta. Ngano kaha?

Unsay Akong Himoon Aron Mahimo Kong Maayo sa Pagpakig-estorya?

Tulo ka tip kon unsaon nga makasugod kag panag-estorya ug mapadayon kini.

Friends ra o More Than Friends?—Bahin 2: Unsang mga Senyales ang Akong Gipakita?

Naghunahuna kaha ang imong amigo o amiga nga more than friends ang imong tan-aw niya? Unsay angay nimong himoon? Niay mga tip.

Unsay Akong Himoon Kon Napasakitan Ko sa Akong Amigo?

Angay nimong mahibaloan nga walay perpektong panaghigalaay. Unsay imong himoon kon ang imong amigo nakahimo o nakasultig butang nga nakapasakit nimo?

Unsay Akong Himoon Kon Lahi Ko sa Uban?

Mas importante ba nga makibagay ka sa mga tawo nga kuwestiyonableg mga prinsipyo, o barogan nimo kon kinsa gyod ka?

Nganong Pirmeng Sayop ang Akong Masulti?

Unsang tambag ang makatabang nimo sa paghunahuna sa dili pa mosulti?

Unsa Kon Gipanabi Ko sa Uban?

Unsay imong himoon aron dili madaot ang imong kinabuhi o ang imong dungog?

Lingawlingaw ra ba ang Flirting?

Unsa gyod diay nang flirting? Nganong naga-flirt ang uban? Unsay dili maayong resulta ini?

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Pag-text?

Ang pag-text makadaot sa panaghigala ug sa imong dungog. Sayra kon ngano.

Pamilya

Unsay Akong Himoon Aron Ikasinabot Nako ang Akong Ginikanan?

Sayra ang lima ka paagi nga makatabang aron malikayan ang panaglalis o kini dili mosamot.

Unsaon Nako Pagpakig-estorya sa Akong Ginikanan Bahin sa Ilang mga Balaod?

Pagkat-on nga matinahorong makig-estorya sa imong ginikanan ug basin masorpresa ka sa maayong mga resulta.

Kinahanglan ba Gyod ang mga Balaod sa Balay?

Naglisod ba kag sunod sa mga balaod sa imong ginikanan? Naay mga tip nga makatabang nimo.

Nakalapas Kog Balaod sa Pamilya—Unsay Akong Buhaton?

Wala na kay mahimo sa nahitabo, pero duna kay mahimo aron dili mograbe ang situwasyon. Ipakita niining artikuloha kon unsay puwede nimong himoon.

Unsay Akong Himoon Aron Mosalig Nako ang Akong Ginikanan?

Tulo ka praktikal nga mga paagi nga makatabang nimo aron mas hatagan kag kagawasan.

Naghunahuna Ka ba nga Dili Ka Tugtan sa Imong Ginikanan nga Maglipaylipay?

Molakaw ba ko nga dili mananghid aron makalipaylipay, o magmatinud-anon ko ug mananghid sa akong ginikanan?

Unsay Akong Buhaton Kon Masakit ang Akong Ginikanan?

Wala ka mag-inusara sa imong situwasyon. Nakaagi sab ana ang uban. Sayra kon unsay nakatabang sa duha ka batan-on.

Magdiborsiyo ba ang Imong Ginikanan?

Unsay angay nimong himoon aron mawala ang imong kaguol ug kasuko?

Nganong Angay Ming Magkasinabot sa Akong mga Igsoon?

Mahal nimo sila, pero usahay maglagot ka nila.

Gusto Kog Privacy​—Unsay Akong Buhaton?

Gibati ba nimo nga gikuhaan ka sa imong ginikanan ug privacy? Unsa may imong himoon?

Andam Na ba Kong Mobiya sa Among Balay?

Unsang mga pangutana ang angay nimong konsiderahon sa dili pa mohimo sa maong importanteng desisyon?

Teknolohiya

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa mga Electronic Game?

Kini dunay mga kaayohan ug mga kadaot nga tingali wala nimo mahunahunai.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Pag-text?

Ang pag-text makadaot sa panaghigala ug sa imong dungog. Sayra kon ngano.

Importante ba nga Mosikat Online?

Naay mga tawo nga nagpameligro sa ilang kinabuhi aron lang modaghan ang ilang followers ug likes. Maayo ba nang himoon aron lang mosikat?

Unsay Epekto sa Social Media Kanako?

Ang social media makaadik. Kini nga mga sugyot makatabang nimo nga makontrol ang imong paggamit ug social media.

Unsay Akong Hinumdoman Bahin sa Pag-post ug Picture Online?

Ang pag-post ug picture makatabang aron konektado ka sa mga amigog amiga ug pamilya, pero naa ni kapeligrohan.

Unsay Akong Himoon Kon Gina-bully Ko Diha sa Internet?

Unsay angay nimong mahibaloan bahin sa pagpang-bully diha sa Internet? Ug unsay imong mahimo aron maprotektahan imong kaugalingon?

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Multitasking?

Makapokus ba gyod ka kon imong dunganon ang lainlaing buluhaton?

Unsay Akong Himoon Aron Makapokus Ko?

Sayra ang tulo ka kahimtang diin ang teknolohiya lagmit makabalda nimo sa pagpokus ug kon unsay imong mahimo aron mas makapokus ka.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Sexting?

Ikaw ba gipresyur sa pagpakig-sexting? Unsa ang dili maayong epekto niini? Ordinaryo ba lang kini nga pamirig-birig?

Unsay Akong Himoon kon Dili Ko Tugtan sa Akong Ginikanan sa Paggamit ug Social Media?

Morag halos tanan naggamit ug social media, pero tinuod ba gyod na? Unsay puwede nimong himoon kon wala ka tugti sa imong ginikanan sa paggamit niini?

Eskuylahan

Unsay Akong Himoon Aron Magkasinabot Mi sa Akong Titser?

Kon lisod ikasabot ang imong titser, ayawg hunahunaa nga wala na kay mahimo. Sulayi ni nga mga sugyot.

Unsaon Nako Paghuman sa Akong mga Asaynment?

Kon naglisod ka sa paghuman sa imong mga asaynment, naay mga tip kon unsaon kini paghuman sa mas mubong panahon.

Kon Unsay Himoon Aron Molampos sa Pag-eskuwela sa Balay

Daghang estudyante karon ang nag-eskuwela sa balay. Naay lima ka tip aron molampos ka sa pagtuon diha sa imong bag-ong “classroom.”

Di Ka na ba Ganahang Moeskuyla?

Laayan ka ba sa imong titser? Dili ba importante para nimo ang mga subject nga imong gitun-an?

Unsay Akong Himoon Kon Pirmeng Ubos ang Akong Grado?

Imbes mosurender, sayra ang unom ka paagi aron motaas ang imong grado.

Angay ba Kang Moundang ug Eskuwela?

Sayra kon unsay resulta kon moundang kag eskuwela.

Unsay Imong Himoon Kon Ginadaog-daog Ka?

Daghang gidaog-daog mobati nga walay mahimo. Gisaysay niini nga artikulo kon unsay himoon aron moarang-arang ang kahimtang.

Nganong Magkat-on ug Bag-ong Pinulongan?

Unsay mga kalisdanan? Unsay mga kaayohan?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 1: Nganong Angayng Motuo ug Diyos?

Gusto ka bang mahibalo kon unsaon pagtubag kon nganong nagtuo kag Diyos? Sayra kon unsay maayong itubag kon dunay mokuwestiyon sa imong pagtuo.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 2: Nganong Kinahanglang Susihon ang Ebolusyon?

Duha ka kamatuoran nga nagpakita kon nganong imo kining susihon.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 3: Nganong Tuohan ang Paglalang?

Ang pagtuo ba ug paglalang nagpasabot nga supak ka sa siyensiya?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 4: Unsaon Nako Pagpatin-aw sa Akong Baroganan Bahin sa Paglalang?

Dili kinahanglang hawod kag science aron makapatin-aw kon nganong para nimo makataronganon ang eksplinasyon sa paglalang bahin sa paglungtad sa kalibotan. Gamita ang simpleng pangatarongan diha sa Bibliya.

Praktikal nga mga Skill

Unsaon Nako Pagkontrol sa Akong Emosyon?

Ang pag-usab-usab sa emosyon komon kaayo, pero nakapalibog ni sa daghang batan-on. Masabtan nimo imong emosyon ug makakat-on ka sa pagkontrol niini.

Sa Unsang Paagi Malikayan Nako ang Pagkanegatibo?

Makabaton kag positibong panghunahuna kon imong sundon kini nga mga sugyot.

Unsaon Ko Pagkontrolar sa Akong Kasuko?

Lima ka teksto nga makatabang nimo sa pagpabiling kalmado dihang mahagit sa kasuko.

Unsaon Nako Pag-atubang ang Kabalaka?

Unom ka paagi nga imong mahimo kon ang kabalaka nakadaot na kanimo imbes makatabang kanimo.

Unsaon Nako Pag-atubang ang Grabeng Kaguol?

Nagkinahanglag panahon nga mamenosan ang imong grabeng kaguol. Konsideraha kon unsa nga mga sugyot niini nga artikulo ang ilabinang makatabang kanimo.

Unsaon Nako Pagsagubang sa Trahedya?

Mga batan-on miasoy kon unsay nakatabang kanila sa pagsagubang sa trahedya.

Unsaon Nako Pagsukol ang Tentasyon?

Konsideraha ang tulo ka importanteng lakang aron masuklan ang dili maayong mga tinguha.

Unsaon Nako Paggamit Akong Oras?

Lima ka tip aron dili mausik ang imong oras.

Unsay Akong Himoon Aron Dili Ko Ma-burnout?

Nganong mahitabo ni? Hapit na ba kang ma-burnout? Kon oo, unsay imong mahimo aron malikayan ni?

Unsaon Nako Paghunong ang Akong Pagkalangay-langayan?

Sayra ang mga sugyot kon himoon aron mahunong ang pagkalangay-langayan!

Unsay Akong Himoon Aron Makontrol ang Akong Paggasto?

Nakasulay na ba kag adto sa department store aron lang mosuroy, pero paggawas nimo nagbitbit na kag mahalong gamit? Kon mao, kini nga artikulo makatabang nimo.

Unsay Akong Himoon Bahin sa Akong mga Sayop?

Ang tanan masayop, apan dili tanan makakat-on gikan niana.

Unsay Akong Himoon Kon Tambagan Ko?

Ang ubang batan-on dali kaayong mahiubos kon tambagan. Ingon anâ ba ka?

Nganong Magmatinud-anon?

Dili ba may bentaha ang mga tawong dili matinud-anon?

Responsable ba Ako?

Ang ubang batan-on gihatagan ug dugang kagawasan kay sa uban. Ngano man?

Lig-on ba Ko?

Kay dili malikayan ang mga problema, importante gyod nga lig-on ka, gagmay man o dagko ang imong mga problema.

Unsay Akong Himoon Aron Makapokus Ko?

Sayra ang tulo ka kahimtang diin ang teknolohiya lagmit makabalda nimo sa pagpokus ug kon unsay imong mahimo aron mas makapokus ka.

Nganong Magkat-on ug Bag-ong Pinulongan?

Unsay mga kalisdanan? Unsay mga kaayohan?

Andam Na ba Kong Mobiya sa Among Balay?

Unsang mga pangutana ang angay nimong konsiderahon sa dili pa mohimo sa maong importanteng desisyon?

Unsaon Nimo Pagkontrol ang Imong Pagkamaulawon?

Ayawg palabya ang kahigayonan nga makabaton kag maayong mga higala ug nindot nga mga eksperyensiya.

Unsay Akong Himoon Kon Lahi Ko sa Uban?

Mas importante ba nga makibagay ka sa mga tawo nga kuwestiyonableg mga prinsipyo, o barogan nimo kon kinsa gyod ka?

Importante ba Gayod ang Maayong Pamatasan?

Dili na ba kini uso o importante gihapon karon?

Nganong Pirmeng Sayop ang Akong Masulti?

Unsang tambag ang makatabang nimo sa paghunahuna sa dili pa mosulti?

Nganong Angay Kong Mangayog Pasaylo?

Tan-awa ang tulo ka rason kon nganong angay kang mangayog pasaylo bisag gibati nimo nga wala kay sala.

Nganong Angay Kong Motabang sa Uban?

Ang paghimog maayo sa uban makabenepisyo kanimo sa duha ka paagi. Unsa kini?

Unsa Kon Gipanabi Ko sa Uban?

Unsay imong himoon aron dili madaot ang imong kinabuhi o ang imong dungog?

Unsay Akong Himoon Kon Napasakitan Ko sa Akong Amigo?

Angay nimong mahibaloan nga walay perpektong panaghigalaay. Unsay imong himoon kon ang imong amigo nakahimo o nakasultig butang nga nakapasakit nimo?

Unsay Imong Himoon Kon Ginadaog-daog Ka?

Daghang gidaog-daog mobati nga walay mahimo. Gisaysay niini nga artikulo kon unsay himoon aron moarang-arang ang kahimtang.

Imong Pagkatawo

Nganong Dili Angayng Sundogon ang mga Personalidad nga Ginapakita sa Media?—Bahin 1: Para sa mga Babaye

Daghang tin-edyer nga nagtuo nga silay nag-umol sa ilang kaugalingong personalidad sa pagkatinuod nanundog lang sa personalidad nga ginapakita kanila sa media.

Nganong Dili Angayng Sundogon ang mga Personalidad nga Ginapakita sa Media?—Bahin 2: Para sa mga Lalaki

Daghan kahay ganahan nimo kon magsundogsundog ka sa personalidad nga ginapakita sa media?

Responsable ba Ako?

Ang ubang batan-on gihatagan ug dugang kagawasan kay sa uban. Ngano man?

Unsay Akong Himoon Aron Mahimo Kong Maayo sa Pagpakig-estorya?

Tulo ka tip kon unsaon nga makasugod kag panag-estorya ug mapadayon kini.

Nganong Magmatinud-anon?

Dili ba may bentaha ang mga tawong dili matinud-anon?

Lig-on ba Ko?

Kay dili malikayan ang mga problema, importante gyod nga lig-on ka, gagmay man o dagko ang imong mga problema.

Unsay Akong Himoon Kon Tambagan Ko?

Ang ubang batan-on dali kaayong mahiubos kon tambagan. Ingon anâ ba ka?

Unsaon Nako Pagbansay ang Akong Konsensiya?

Ang imong konsensiya magpakita kon kinsa gyod ka ug kon unsay importante kanimo. Unsa may gipakita sa imong konsensiya bahin nimo?

Perfectionist ba Ko?

Unsay kalainan sa pagpaningkamot nga mahimo ang imong pinakamaayo ug sa pagpaningkamot nga mahimo ang imposibleng butang?

Importante ba nga Mosikat Online?

Naay mga tawo nga nagpameligro sa ilang kinabuhi aron lang modaghan ang ilang followers ug likes. Maayo ba nang himoon aron lang mosikat?

Unsaon Nako Paghunong ang Dobleng Pagkinabuhi?

Upat ka paagi nga motabang nimo sa paghunong niining malimbongong pagkinabuhi.

Unsaon Nako Pagpili ug Maayong Role Model?

Ang maayong role model makatabang nimo nga malikayan ang problema, maabot ang goal, ug ma-successful. Pero kinsay imong pilion?

Nganong Angay Kong Motabang sa Uban?

Ang paghimog maayo sa uban makabenepisyo kanimo sa duha ka paagi. Unsa kini?

Unsay Akong Himoon Bahin sa Akong mga Sayop?

Ang tanan masayop, apan dili tanan makakat-on gikan niana.

Unsaon Nako Pagsukol ang Tentasyon?

Konsideraha ang tulo ka importanteng lakang aron masuklan ang dili maayong mga tinguha.

Unsay Akong Hitsura?

Sayra kon sa unsang paagi malikayan ang tulo ka komon nga sayop bahin sa sininaan.

Mabalak-on ba Kaayo Ka sa Imong Hitsura?

Kon dili ka ganahan sa imong hitsura, unsay imong himoon aron balanse ka ug panglantaw sa imong kaugalingon?

Angay ba Kong Magpatato?

Unsaon nimo paghimog maayong desisyon?

Dili Maayong Bisyo ug Batasan

Daotan ba Gayod ang Pagpamalikas?

Ang pagpamalikas komon kaayo. Unsay daotan niini?

Nganong Dili Angayng Motan-aw ug Pornograpiya?

Nganong managsama ang pornograpiya ug pagpanigarilyo?

Naadik Ka ba sa Pornograpiya?

Ang Bibliya makatabang aron masabtan nimo kon unsa gayod ang pornograpiya.

Unsaon Nako Pagsukol ang Tentasyon?

Konsideraha ang tulo ka importanteng lakang aron masuklan ang dili maayong mga tinguha.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Multitasking?

Makapokus ba gyod ka kon imong dunganon ang lainlaing buluhaton?

Unsaon Nako Paghunong ang Akong Pagkalangay-langayan?

Sayra ang mga sugyot kon himoon aron mahunong ang pagkalangay-langayan!

Panahon ug Kalingawan

Importante ba Kon Unsang Musika ang Akong Pilion?

Kay makaimpluwensiya man ang musika, sayra kon unsaon nimo pagpilig maayong musika.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa mga Electronic Game?

Kini dunay mga kaayohan ug mga kadaot nga tingali wala nimo mahunahunai.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Sport?

Susiha kon unsay imong ginadula, kon giunsa nimo pagdula, ug kon unsa ka dugay kang magdula.

Unsaon Nako Paggamit Akong Oras?

Lima ka tip aron dili mausik ang imong oras.

Unsay Akong Himoon Kon Gilaay Ko?

Gadyet ba ang solusyon? Makatabang ba ang positibong panglantaw?

Makadaot ba Gyod ang Espiritismo?

Daghan ang nainteres sa astrolohiya, bampira, barangan, ug mga zombie. Unsang mga kapeligrohan ang angay nimong mahibaloan bahin niini?

Naghunahuna Ka ba nga Dili Ka Tugtan sa Imong Ginikanan nga Maglipaylipay?

Molakaw ba ko nga dili mananghid aron makalipaylipay, o magmatinud-anon ko ug mananghid sa akong ginikanan?

Sekso

Unsay Akong Himoon Kon May Magbinastos Nako?

Sayra kon unsay nalangkit sa pagbinastos ug kon unsay imong himoon kon biktima ka.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Seksuwal nga Pagpang-atake?—Bahin 1: Mga Pahimangno

Tulo ka sugyot nga makatabang aron dili ka mabiktima sa seksuwal nga pagpang-atake.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Seksuwal nga Pagpang-atake?—Bahin 2: Pagpaayo

Basaha ang gipanulti sa mga biktima sa pag-abuso kinsa naulian gikan sa ilang naagoman.

Unsaon Nako Pagpatin-aw ang Akong Baroganan Bahin sa Pagpakigsekso?

Kon pangutana-on ka: ‘Virgin ka pa?’ o ‘Unsay imong baroganan bahin sa pagpakigsekso?’ makapatin-aw ka ba sa imong pagtuo pinaagi sa Bibliya?

Matawag ba nga Sex ang Oral Sex?

Virgin pa ba gihapon ang usa nga nakasinatig oral sex?

Sayop Bang Maibog sa Kaparehas ug Sekso?

Nagtudlo ba ang Bibliya nga daotan ang mga bayot ug tomboy? Mapalipay ba sa usa ka Kristohanon ang Diyos kon maibog siyag kaparehas ug sekso?

Maibog Ka ba sa Sama Nimog Sekso? Nagpasabot ba Kana nga Homoseksuwal Ka?

Sayop bang may homoseksuwal nga pagbati? Unsay angay nimong himoon?

Unsay Imong Himoon Aron Masuklan ang Presyur nga Makig-sex?

Konsideraha kon unsay tinuod ug dili tinuod bahin sa sex. Kini nga artikulo makatabang nimo sa paghimog hustong desisyon.

Unsay Akong Himoon Aron Dili Ko Magsigeg Hunahuna Bahin sa Sekso?

Unsa ang pipila ka praktikal nga butang nga puwede nimong himoon dihang mosulod sa imong hunahuna ang bahin sa sekso?

Maayo ba nga Manaad nga Magpabiling Virgin?

Makalig-on ba kini sa imong determinasyon sa pagpabiling virgin?

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Sexting?

Ikaw ba gipresyur sa pagpakig-sexting? Unsa ang dili maayong epekto niini? Ordinaryo ba lang kini nga pamirig-birig?

Nganong Dili Angayng Motan-aw ug Pornograpiya?

Nganong managsama ang pornograpiya ug pagpanigarilyo?

Naadik Ka ba sa Pornograpiya?

Ang Bibliya makatabang aron masabtan nimo kon unsa gayod ang pornograpiya.

Unsaon Nako Pagsukol ang Tentasyon?

Konsideraha ang tulo ka importanteng lakang aron masuklan ang dili maayong mga tinguha.

Pagpakigdeyt

Andam na ba Kong Makigdeyt?

Lima ka punto nga makatabang nimong mahibaloan kon andam na ba kang makigdeyt ug magminyo.

Unsay Angay Nakong Dahomon Dihang Makigdeyt?

Tulo ka butang nga angay ninyong konsiderahon sa imong trato samtang mas nagkailhanay mo.

Lingawlingaw ra ba ang Flirting?

Unsa gyod diay nang flirting? Nganong naga-flirt ang uban? Unsay dili maayong resulta ini?

Friends ra o More Than Friends?—Bahin 1: Unsang mga Senyales ang Akong Nadawat?

Niay mga tip aron mahibaloan nimo kon ang usa ka tawo naa bay feelings nimo o nakig-amigo ra.

Friends ra o More Than Friends?—Bahin 2: Unsang mga Senyales ang Akong Gipakita?

Naghunahuna kaha ang imong amigo o amiga nga more than friends ang imong tan-aw niya? Unsay angay nimong himoon? Niay mga tip.

Pagpakigdeyt—Bahin 3: Angay ba Ming Magbulag?

Angay pa bang ipadayon ang inyong relasyon kon nagduhaduha na ka? Kini nga artikulo makatabang nimo nga makahimog desisyon.

Unsaon Nako Pag-move on sa Among Panagbulag?

Sayra kon unsay makatabang nga moarang-arang ang imong gibating kasakit.

Panglawas

Unsay Imong Himoon Kon Duna Kay Sakit? (Bahin 1)

Upat ka batan-on nag-asoy kon unsay nakatabang kanila sa pagsagubang sa ilang sakit ug sa pagpabiling malipayon.

Unsay Imong Himoon Kon Duna Kay Sakit? (Bahin 2)

Basaha ang mga eksperyensiya sa mga batan-on nga nakakat-on sa pagsagubang sa grabeng mga sakit ug bisan pa niana positibo gihapog tinamdan.

Unsay Akong Himoon Kon Duna Koy Sakit? (Bahin 3)

Ang naagoman sa tulo ka batan-on makatabang kanimo sa pagsagubang.

Unsay Akong Himoon Aron Masagubang ang Pagkaulitawhay o Pagkadalagita?

Sayra kon unsang mga kausaban ang madahom ug kon unsaon kana pagsagubang nga malamposon.

Unsay Akong Himoon Aron Dili Ko Ma-burnout?

Nganong mahitabo ni? Hapit na ba kang ma-burnout? Kon oo, unsay imong mahimo aron malikayan ni?

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Makahubog nga Ilimnon?

Sayra kon unsaon nga makalikay sa pagsupak sa balaod, pagkadaot sa reputasyon, pagpameligro sa kaugalingon, pagkaadik, ug kamatayon.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Pagpanigarilyo ug Pag-vape?

Dili tinuod ang ginaingon sa mga artista o sa imong mga higala nga makalingaw ni. Sayra ang dili maayong mga epekto ug kon unsaon paglikay niini.

Unsay Akong Himoon Aron Sakto Kog Tulog?

Sayra ang pito ka praktikal nga paagi nga makatabang nimo nga makatulog ug sakto.

Unsay Akong Himoon Aron Ganahan Kong Mag-ehersisyo?

Gawas nga mahimsog ang imong panglawas, unsa pay mga benepisyo sa regular nga pag-ehersisyo?

Unsay Akong Himoon Aron Balanse ang Akong Pagkaon?

Kon ang usa dili mokaon ug sustansiyadong pagkaon sa batan-on pa, posibleng iya ning madala inigkahamtong niya. Maong mas maayo nga karon pa lang, maanad na ka sa pagkaon ug balanseng pagkaon.

Unsaon Nako Pagpaniwang?

Kon kinahanglan kang magpaniwang, ayaw pagpokus sa pagsunod ug espesipikong diyeta kondili usba ang imong naandang mga batasan nga dili makaayo sa panglawas.

Emosyon

Unsaon Nako Pagkontrol sa Akong Emosyon?

Ang pag-usab-usab sa emosyon komon kaayo, pero nakapalibog ni sa daghang batan-on. Masabtan nimo imong emosyon ug makakat-on ka sa pagkontrol niini.

Sa Unsang Paagi Malikayan Nako ang Pagkanegatibo?

Makabaton kag positibong panghunahuna kon imong sundon kini nga mga sugyot.

Unsay Akong Buhaton Kon Ma-depress Ko?

Mga pamaagi nga makatabang aron maulian ka.

Unsaon Nako Pag-atubang ang Kabalaka?

Unom ka paagi nga imong mahimo kon ang kabalaka nakadaot na kanimo imbes makatabang kanimo.

Unsaon Ko Pagkontrolar sa Akong Kasuko?

Lima ka teksto nga makatabang nimo sa pagpabiling kalmado dihang mahagit sa kasuko.

Perfectionist ba Ko?

Unsay kalainan sa pagpaningkamot nga mahimo ang imong pinakamaayo ug sa pagpaningkamot nga mahimo ang imposibleng butang?

Lig-on ba Ko?

Kay dili malikayan ang mga problema, importante gyod nga lig-on ka, gagmay man o dagko ang imong mga problema.

Unsaon Nako Pag-atubang ang Grabeng Kaguol?

Nagkinahanglag panahon nga mamenosan ang imong grabeng kaguol. Konsideraha kon unsa nga mga sugyot niini nga artikulo ang ilabinang makatabang kanimo.

Unsaon Nako Pagsagubang sa Trahedya?

Mga batan-on miasoy kon unsay nakatabang kanila sa pagsagubang sa trahedya.

Naa ba Koy Mahimo kon Dili na Ko Gustong Mabuhi?

Naay upat ka praktikal nga tip nga makatabang nimo nga masagubang kining negatibo nga pagbati.

Unsay Imong Himoon Kon Ginadaog-daog Ka?

Daghang gidaog-daog mobati nga walay mahimo. Gisaysay niini nga artikulo kon unsay himoon aron moarang-arang ang kahimtang.

Unsay Akong Himoon Kon Gina-bully Ko Diha sa Internet?

Unsay angay nimong mahibaloan bahin sa pagpang-bully diha sa Internet? Ug unsay imong mahimo aron maprotektahan imong kaugalingon?

Unsay Epekto sa Social Media Kanako?

Ang social media makaadik. Kini nga mga sugyot makatabang nimo nga makontrol ang imong paggamit ug social media.

Unsay Akong Himoon Aron Masagubang ang Pagkaulitawhay o Pagkadalagita?

Sayra kon unsang mga kausaban ang madahom ug kon unsaon kana pagsagubang nga malamposon.

Nganong Magsamad Ko sa Akong Lawas?

Ang pagsamad sa lawas problema sa daghang batan-on. Kon ginahimo nimo kini, sa unsang paagi makapangayo kag tabang?

Unsay Akong Himoon Aron Dili Ko Ma-burnout?

Nganong mahitabo ni? Hapit na ba kang ma-burnout? Kon oo, unsay imong mahimo aron malikayan ni?

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Seksuwal nga Pagpang-atake?—Bahin 2: Pagpaayo

Basaha ang gipanulti sa mga biktima sa pag-abuso kinsa naulian gikan sa ilang naagoman.

Espirituwalidad

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 1: Nganong Angayng Motuo ug Diyos?

Gusto ka bang mahibalo kon unsaon pagtubag kon nganong nagtuo kag Diyos? Sayra kon unsay maayong itubag kon dunay mokuwestiyon sa imong pagtuo.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 2: Nganong Kinahanglang Susihon ang Ebolusyon?

Duha ka kamatuoran nga nagpakita kon nganong imo kining susihon.

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 3: Nganong Tuohan ang Paglalang?

Ang pagtuo ba ug paglalang nagpasabot nga supak ka sa siyensiya?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 4: Unsaon Nako Pagpatin-aw sa Akong Baroganan Bahin sa Paglalang?

Dili kinahanglang hawod kag science aron makapatin-aw kon nganong para nimo makataronganon ang eksplinasyon sa paglalang bahin sa paglungtad sa kalibotan. Gamita ang simpleng pangatarongan diha sa Bibliya.

Nganong Kinahanglan Kong Moampo?

Ang pag-ampo ba pangpagaan lang sa gibati, o labaw pa ana?

Nganong Motambong sa mga Tigom sa Kingdom Hall?

Kaduha sa matag semana, ang mga Saksi ni Jehova magtigom diha sa ilang mga dapit sa pagsimba, nga gitawag ug Kingdom Hall. Unsay ginahimo didto, ug unsay mga kaayohan kon motambong ka?

Unsaon Nako Paghunong ang Dobleng Pagkinabuhi?

Upat ka paagi nga motabang nimo sa paghunong niining malimbongong pagkinabuhi.

Sa Unsang Paagi Matabangan Ko sa Bibliya?​—Bahin 1: Pagsusi sa Imong Bibliya

Kon makakita kag dakong kahon sa bahandi, interesado ba kang mahibalo kon unsay sulod niini? Ang Bibliya samag kahon sa bahandi nga punog bililhong impormasyon.

Sa Unsang Paagi Matabangan Ko sa Bibliya?—Bahin 3: Pahimusli Pag-ayo ang Imong Pagbasa sa Bibliya

Upat ka tip nga makatabang nimo nga makapahimulos pag-ayo sa imong pagbasa sa Bibliya.

Unsaon Nako Pagbansay ang Akong Konsensiya?

Ang imong konsensiya magpakita kon kinsa gyod ka ug kon unsay importante kanimo. Unsa may gipakita sa imong konsensiya bahin nimo?

Angay ba Kong Magpabawtismo?—Ang Kahulogan sa Bawtismo

Kon naghunahuna kang magpabawtismo, angay una nimong masabtan ang kahulogan niini.

Angay ba Kong Magpabawtismo?—Pagpangandam Para sa Bawtismo

Gamita ni nga mga pangutana aron makita nimo kon andam na ba kang magpabawtismo.

Angay ba Kong Magpabawtismo?—Unsay Nakapugong Nako?

Kon nahadlok kang magpahinungod ug magpabawtismo, tabangan ka niining artikuloha nga mawala ang imong kahadlok nga magpabawtismo.

Unsay Kinahanglan Nakong Himoon Human sa Bawtismo?​—Bahin 1: Ipadayon ang Imong Espirituwal nga Rutina

Human sa imong bawtismo, magpabiling suod sa Diyos. Padayon sa pagtuon sa Bibliya, padayon sa pag-ampo, pag-share sa uban sa imong nakat-onan, ug pagtambong sa mga tigom.

Unsay Kinahanglan Nakong Himoon Human sa Bawtismo?—Bahin 2: Pabiling Matinumanon

Sayra kon unsaon nimo pagtuman ang imong panaad kang Jehova.

Mas Karaan nga mga Artikulo

Mga Artikulo nga “Mga Batan-on Nangutana” sa Pagmata!

Basaha ang mga artikulo nga makita sa serye nga “Mga Batan-on Nangutana” nga gi-publish niadtong 1982 hangtod 2012.

Unsaon Nimo Pagkahibalo Kon ang Usa Angay Para Nimo?

Unsaon nimo pag-ila sa tinuod nga pagkatawo sa imong naibgan?

Angay ba Kaming Magbulag? (Bahin 1)

Ang kaminyoon maoy usa ka permanenteng bugkos. Busa kon nagduhaduha ka bahin sa imong trato, tagda gayod ang imong pagbati!

Angay ba Kaming Magbulag? (Bahin 2)

Dili lalim makigbulag. Unsay labing maayong paagi sa pagpakigbulag?