Laktaw ngadto sa video

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Unsay Akong Himoon Aron Mahimo Kong Maayo sa Pagpakig-estorya?

Unsay Akong Himoon Aron Mahimo Kong Maayo sa Pagpakig-estorya?

 Nganong maayo nga makig-estorya sa personal?

 Ang uban nag-ingon nga lisod ug makapa-stress ang pagpakig-estorya sa personal, ug mas dali kon ila na lang i-text ang ilang isulti.

 “Mas lisod ang pagpakig-estorya sa personal kay dili ni parehas sa text nga puwede ra nimong ma-edit o ma-delete.”—Anna.

 “Ang pag-text morag girekord na daan nga programa, pero ang pagpakig-estorya sa personal morag live nga programa. Kon makig-estorya ko sa personal, pirme kong mabalaka nga basig masayop ko.”—Jean.

 Ang tinuod, importanteng makakat-on ka nga mahimong maayo sa pagpakig-estorya. Pananglitan, gikinahanglan nimo ni kon gusto kang makighigala, makakitag trabaho, o makigtrato kon andam na ka.

 Pero dili ka angayng mahadlok nga makig-estorya. Makaya ni nimo—bisag maulawon ka.

 “Dili malikayan nga usahay naa tay sayop nga masulti ug maulaw na dayon ta. Pero ingon ana man gyod na. Masayop man gyod ta.”—Neal.

 Kon unsaon pagsugod ug panag-estorya

 •   Pangutana. Paghunahuna ug topiko nga ganahan tingaling estoryahan sa mga tawo, dayon gamita na nga topiko aron makasugod kag estorya. Pananglitan:

   “Asa ninyo planong mobakasyon?”

   “Nindot kaayo ni nga website. Kita na ka ani?”

   “Nakabalita ka adtong . . . ?”

   Kon gusto kang mahimong mas espesipiko, paghunahuna ug topiko nga parehas mong ganahan. Pananglitan, parehas ba mog eskuwelahan o gitrabahoan? Puwede nang mahimong basehanan sa imong mga pangutana.

   “Paghunahunag pangutana nga makapainteres para nimo ug kanang gusto nimong mahibaw-an ang tubag sa uban bahin ana.”—Maritza.

   Hinumdomi: Ayaw pagsigeg pangutana nga mora na hinuon kag nangimbestigar. Likayi pod ang personal kaayong mga pangutana. Basig dili komportable ang imong kaestorya sa mga pangutana sama sa “Pila pod imong suweldo?” o “Nganong magsige man kag sul-ob ug blue?” Ang ikaduhang pangutana mora pa ganig nanghinaway paminawon!

   Malikayan pod nimo nga mora kag nangimbestigar kon mosulti ka sa imong opinyon human nimog pangutana o human nila matubag ang imong pangutana. Sa laing pagkasulti, ayawg himoang interbiyo ang inyong panag-estorya.

  Ang imo bang mga pangutana morag nangimbestigar?

   Prinsipyo sa Bibliya: “Ang hunahuna sa usa ka tawo sama sa tubig diha sa lalom nga atabay, apan ang tawo nga maalamon makakalos niini.”—Panultihon (Proverbio) 20:5, Maayong Balita Biblia.

 •   Paminaw pag-ayo. Aron magpadayon ang inyong panag-estorya, mas importante nga maayo kang maminaw kay sa maayo kang makig-estorya.

   “Naningkamot ko nga naa koy mahibaw-an bahin sa akong kaestorya. Dayon hinumdoman nako kon unsay iyang gisulti aron sa sunod higayon nga magkaestorya mi, naa na pod koy mapangutana niya.”—Tamara.

   Hinumdomi: Ayawg kabalaka kon unsay sunod nimong isulti. Kon maminaw ka pag-ayo, makasumpay ra ka sa isulti sa imong kaestorya.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Kinahanglang abtik sa pagpaminaw, hinay sa pagsulti.”—Santiago 1:19.

 •    Ipakita nga interesado gyod ka. Mas malingaw kang makig-estorya kon tinuod kang interesado sa imong kaestorya.

   “Kon ipabati nimo sa imong kaestorya nga interesado ka sa iyang gipanulti, nindot ang inyong panag-estorya—bisag maulaw tingali ka usahay.”—Marie.

   Hinumdomi: Ayaw paggamit ug personal ra kaayong mga pangutana. Basig malain na hinuon ang imong kaestorya kon pananglitan moingon kag “Nindot lagi na imong sinina. Tagpila pod na?”

   Prinsipyo sa Bibliya: “Magtan-aw dili lang sa kaugalingong kaayohan, kondili sa kaayohan sab sa uban.”—Filipos 2:4.

 Unsaon nimo pagtapos ang inyong panag-estorya? “Paningkamoting matapos nga positibo ang inyong estorya,” miingon ang batan-ong si Jordan. “Puwede kang moingon ug, ‘Lipay kong nagkaestorya ta’ o ‘Sige, sa sunod na pod natong estorya. Ayoayo!’ aron dili ka malisdang makig-estorya niya sa sunod ninyong kita.”