Laktaw ngadto sa video

MGA BATAN-ON NANGUTANA

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 3: Nganong Tuohan ang Paglalang?

Paglalang o Ebolusyon?—Bahin 3: Nganong Tuohan ang Paglalang?

“Kon nagtuo ka ug paglalang, ang mga tawo tingali maghunahuna nga ignorante ka, nga nagsunodsunod ka lang sa binata nga pagtulon-an nga gitudlo sa imong ginikanan, o nga na-brainwash ka sa relihiyon.”​—Jeanette.

 Parehas ba kamo ni Jeanette ug hunahuna? Kon mao, tingali nagduhaduha ka sa imong pagtuo sa paglalang. Sa pagkatinuod, walay tawo nga gustong lantawong ignorante. Unsay makatabang?

 Mga pagsupak sa pagtuo

 1. Kon nagtuo ka ug paglalang, ang mga tawo maghunahuna nga supak ka sa siyensiya.

 “Ang akong titser miingon nga ang tawo motuo ug paglalang kay tapolan sila sa paghunahuna ug eksplinasyon sa kon sa unsang paagi ang kalibotan nag-obra.”​—Maria.

 Ang angay nimong mahibaloan: Ang mga tawong mosulti niana wala mahibalo sa mga kamatuoran. Ang inilang mga siyentista sama kang Galileo ug Isaac Newton nagtuo ug Maglalalang. Ang ilang pagtuo wala magkasumpaki sa ilang interes sa siyensiya. Sa susama, nakita sa ubang siyentista karon nga wala magkasumpaki ang siyensiya ug ang pagtuog paglalang.

 Himoa kini: Itayp ang mga pulong nga (hasta mga quotation mark) “nagpatin-aw sa iyang pagtuo” diha sa search box sa Watchtower ONLINE NGA LIBRARYA sa pagpangitag mga tawo sa natad sa medisina ug siyensiya nga nagtuo ug paglalang. Basaha kon unsay nakatabang kanila sa pagtuo niana.

 Ang punto: Dili buot ingnon nga kon nagtuo ka ug paglalang, supak ka sa siyensiya. Sa pagkatinuod, ang pagkat-on ug dugang bahin sa kalalangan makapalig-on sa imong pagtuo sa paglalang.​—Roma 1:20.

2. Kon nagtuo ka sa asoy sa Bibliya bahin sa paglalang, ang mga tawo magtuo nga panatiko ka.

 “Daghang tawo nagtuo nga ang pagtuo ug paglalang walay hinungdan. Para nila, usa lang ka estorya kanang nasulat diha sa Genesis.”​—Jasmine.

 Ang angay nimong mahibaloan: Ang mga tawo sagad sayop ug pagsabot labot sa asoy sa Bibliya bahin sa paglalang. Pananglitan, ang ubang creationist nangangkon nga ang yuta dili pa dugayng nalalang o nga ang kinabuhi gilalang sulod lang sa unom ka adlaw nga may tag-24 oras. Ang Bibliya wala magpaluyo niana nga mga panglantaw.

 •   Ang Genesis 1:1 yanong nag-ingon: “Sa sinugdan gilalang sa Diyos ang mga langit ug ang yuta.” Kini wala magkasumpaki sa ebidensiya sa siyensiya nga ang edad sa yuta maoy bilyonbilyon na ka tuig.

 •   Ang pulong “adlaw” nga gihisgotan sa Genesis mahimong nagtumong ug tag-as nga yugto sa panahon. Gani, sa Genesis 2:4 ang pulong “adlaw” nagtumong sa tanang unom ka adlaw sa paglalang.

 Ang punto: Ang asoy sa Bibliya bahin sa paglalang nahiuyon sa mga kamatuoran sa siyensiya.

 Pamalandonga ang imong pagtuo

 Ang pagtuo ug paglalang wala magkinahanglan ug “binuta nga pagtuo.” Hinunoa, kinahanglang kini dunay lig-ong pangatarongan. Tagda kini:

 Ang tanan nimong masinatian sa kinabuhi nagtudlo kanimo nga kon dunay disenyo, duna poy nagdisenyo. Kon makakita kag kamera, ayroplano, o balay, makaingon gyod ka nga dunay nagdisenyo niini. Apan nganong dili man ka modawat niana nga pangatarongan dihang mamalandong sa mata sa tawo, langgam sa kalangitan, o sa atong planetang Yuta?

 Angayng palandongon: Ang mga inhenyero sagad manundog sa kinaiyahan sa pagpauswag sa ilang mga imbensiyon, ug siyempre buot nila nga ilhon sa uban ang ilang naimbento. Husto ba nga atong ilhon ang imbentor ug ang iyang imbensiyon apan dili moila sa Maglalalang ug sa Iyang mas superyor nga mga disenyo?

Makataronganon ba ang pagtuo nga ang ayroplano gidisenyo apan ang langgam wala?

 Mga tabang sa pagsusi sa ebidensiya

 Imong mapalig-on ang imong pagtuo sa paglalang pinaagi sa pagsusi sa ebidensiya nga makita diha sa kinaiyahan.

 Himoa kini: Itayp ang mga pulong nga (hasta mga quotation mark) “gidisenyo ba kini” diha sa search box sa Watchtower ONLINE NGA LIBRARYA. Pagpilig mga ulohan nga makapainteres kanimo diha sa serye sa Pagmata! nga “Gidisenyo ba Kini?” Sa matag artikulo, susiha kon unsang talagsaong bahin sa kinaiyahan ang gihisgotan. Sa unsang paagi nakombinsir ka niini nga dunay Tigdisenyo?

 Pagsusi pag dugang: Gamita ang mosunod nga mga brosyur sa pagsusi pag dugang sa ebidensiya sa paglalang.

 •  Gilalang ba ang Kinabuhi?

  •   Ang yuta nahimutang sa eksakto gayod nga luna ug nasangkapan sa tanan nga makasuportar ug kinabuhi.​—Tan-awa ang panid 4-10.

  •   Mga pananglitan sa disenyo makita diha sa kalalangan.​—Tan-awa ang panid 11-17.

  •   Ang asoy sa Bibliya bahin sa paglalang diha sa Genesis nagkauyon sa siyensiya.​—Tan-awa ang panid 24-28.

 •  The Origin of Life​—Five Questions Worth Asking

  •   Ang kinabuhi dili mahitabong mitungha lag kalit gikan sa dili buhi nga butang.​—Tan-awa ang panid 4-7.

  •   Ang buhing mga organismo komplikado kaayo nga dili mahitabong sulagma lang kining nanungha nga walay nagdumala.​—Tan-awa ang panid 8-12.

  •   Ang teknolohiya karon wala ra sa kumingking sa kapasidad sa impormasyon nga anaa sa genes.​—Tan-awa ang panid 13-21.

  •   Ang tanang kinabuhi dili mahitabo nga usa ray gigikanan. Ang fossil record nagsuportar sa kalit nga pagtungha sa pangunang grupo sa mga mananap, dili ang ilang inanay nga pag-ugmad.​—Tan-awa ang panid 22-29.

 “Ang kalalangan nakapakombinsir gyod kanako nga ang Diyos naglungtad, gikan sa mga mananap dinhi sa yuta ngadto sa uniberso ug sa kahapsay niini.”​—Thomas.