Laktaw ngadto sa video

May mga Balaod ba sa Pagpakigdeyt ang mga Saksi ni Jehova?

May mga Balaod ba sa Pagpakigdeyt ang mga Saksi ni Jehova?

 Para sa mga Saksi ni Jehova, ang mga prinsipyo ug sugo sa Bibliya makatabang sa paghimog mga desisyon nga makapahimuot sa Diyos ug makahatag ug kaayohan. (Isaias 48:17, 18) Dili kami ang naghimo niini nga mga prinsipyo ug sugo, pero amo kining gisunod. Tagda kon sa unsang paagi ang uban niini mapadapat sa pagpakigdeyt. a

  •   Ang kaminyoon maoy permanenteng panaghiusa. (Mateo 19:6) Para sa mga Saksi ni Jehova, seryosong butang ang pagpakigdeyt kay lakang kini paingon sa kaminyoon.

  •   Ang pagpakigdeyt maoy para lamang niadtong naa na sa hustong edad nga magminyo. Sila “lapas na sa pagbuswak sa pagkabatan-on,” o milurang na ang nag-uros-uros nilang tinguha sa pagpakigsekso.—1 Corinto 7:36.

  •   Kadtong makigdeyt angayng may kagawasan sa pagminyo. Para sa Diyos, dili puwedeng magminyog usab ang ubang diborsiyado bisag legal kini. Kay sumala sa iyang sukdanan, ang seksuwal nga imoralidad lang ang balidong rason sa pagdiborsiyo.—Mateo 19:9.

  •   Ang mga Kristohanon nga gustong magminyo gisugo nga pilion lang ang isigkamagtutuo. (1 Corinto 7:39) Para sa mga Saksi ni Jehova, kini nga sugo wala magtumong niadtong nagtahod sa among mga gituohan apan nagtumong kini niadtong pareho namog gituohan, nagsunod niini, ug bawtismadong Saksi. (2 Corinto 6:14) Kanunayng gipahinumdoman sa Diyos ang iyang mga magsisimba nga magminyo lamang niadtong parehog pagtuo. (Genesis 24:3; Malaquias 2:11) Kini nga sugo praktikal sab sumala sa nadiskobrehan sa mga tigpanukiduki karon. b

  •   Kinahanglang sundon sa mga anak ang ilang ginikanan. (Proverbio 1:8; Colosas 3:20) Sa mga anak nga ipon pa sa ilang ginikanan, lakip sa ilang sundon mao ang mga desisyon sa ilang ginikanan bahin sa pagpakigdeyt. Mahimong naglakip kini kon pilay edad nga puwede nang makigdeyt ang anak ug kon unsa nga mga kalihokan ang puwede o dili.

  •   Ang matag Saksi maoy modesisyon para sa iyang kaugalingon, kon makigdeyt ba siya ug kon kang kinsa siya makigdeyt, basta nahiuyon sa Kasulatan. Base kini sa prinsipyo: “Ang matag usa magpas-an sa iyang kaugalingong luwan [o, responsabilidad].” (Galacia 6:5) Bisan pa niana, kon bahin sa pagpakigdeyt, daghan ang maalamong nangayog tambag sa hamtong nga mga Saksi kinsa naghunahuna sa kaayohan sa ilang isigkamagtutuo.—Proverbio 1:5.

  •   Daghang binuhatan nga sagad ginahimo dihang magdeyt maoy seryosong sala. Pananglitan, gisugo ta sa Bibliya nga likayan ang seksuwal nga imoralidad. Kini naglakip sa pagpakigsekso ug sa uban pang ginabuhat sa mga dili magtiayon, sama sa pag-ugay-ugay sa kinatawo sa uban o sa pagpakigsekso pinaagig baba o lubot. (1 Corinto 6:9-11) Bisan ang mga panggawi nga makapukaw sa seksuwal nga gana maoy “kahugawan” ug dili makapahimuot sa Diyos. (Galacia 5:19-21) Gisaway sab sa Bibliya ang imoral nga sinultihan nga naglakip sa ‘malaw-ayng mga pulong.’—Colosas 3:8.

  •   Ang kasingkasing, o sulod nga pagkatawo, malimbongon. (Jeremias 17:9) Mahimong mag-impluwensiya kini sa usa sa paghimog mga butang nga nahibalo siyang daotan. Aron dili sila mapahisalaag sa ilang kasingkasing, mahimong likayan sa mga magdeyt ang makapatental nga mga situwasyon. Lagmit modesisyon sila nga magdeyt kauban sa maayong grupo o kasaligang tsaperon. (Proverbio 28:26) Nasayod sab ang mga Kristohanong nangitag kapikas sa mga kapeligrohan sa pagpakigdeyt diha sa Internet, ilabina sa pagpakigrelasyon sa tawo nga dili kaayo nila kaila.—Salmo 26:4.

a Bahin na sa ubang kultura ang pagpakigdeyt pero sa uban, dili. Wala mag-ingon ang Bibliya nga kinahanglan gyong makigdeyt o nga kini lang ang paagi aron maminyo.

b Pananglitan, usa ka artikulo sa magasing Marriage & Family Review nag-ingon nga “gipakita sa tulo ka pagtuon nga ang pareho nga relihiyon, tinuohan, ug pagtuo mao ang pangunang mga rason sa malungtarong mga kaminyoon (25-50+ ka tuig).”—Tomo 38, isyu 1, panid 88 (2005).