Tubag sa 10 ka Pangutana sa mga Batan-on

Sayra ang mga tambag ug sugyot nga makatabang nimo nga magmalamposon.

PANGUTANA 1

Kinsa Ako?

Kon nahibalo ka sa imong mga baroganan, maayong mga kinaiya ug abilidad, kahuyangan, ug tumong, kini makatabang nimo sa paghimog maayong desisyon dihang mapresyur.

PANGUTANA 2

Nganong Mabalaka Ko sa Akong Hitsura?

Dili ka ba ganahan sa imong hitsura? Unsay imong mahimo aron moarang-arang ang imong hitsura?

PANGUTANA 3

Unsaon Nako Pagpakig-estorya sa Akong Ginikanan?

Kini nga mga paagi makatabang nimo aron makapakig-estorya kag maayo sa imong ginikanan.

PANGUTANA 4

Unsay Akong Himoon Kon Makasala Ko?

Kitang tanan makasala. Unsay imong himoon kon makasala ka?

PANGUTANA 5

Unsay Akong Himoon Kon Daogdaogon Ko?

Duna kay mahimo. Masuklan nimo ang daogdaogan nga dili ra ka makig-away.

PANGUTANA 6

Unsay Akong Himoon Kon Presyuron Ko?

Dili sayon ang pagbarog sa kon unsay imong nahibaloan nga husto.

PANGUTANA 7

Unsay Akong Himoon Kon Presyuron Ko sa Pagpakigsekso?

Hunahunaa ang mga resulta nga naagoman sa mga batan-on nga nakigsekso una pa maminyo.

PANGUTANA 8

Unsa ang Pagpanglugos o Pagpangmolestiya?

Mga batan-on ang pangunang biktima niini. Unsay imong himoon kon biktima ka?

PANGUTANA 9

Angay ba Kong Motuo ug Ebolusyon?

Unsay mas katuohan?

PANGUTANA 10

Sa Unsang Paagi Makatabang Nako ang Bibliya?

Daghan ang nag-ingon nga ang Bibliya punog mga tinumotumo nga mga estorya, ug nga kini karaan na, o lisod sabton. Pero dili kini tinuod.