Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TABANG ALANG SA PAMILYA | MGA BATAN-ON

Kon Unsaon Pagbaton ug Tinuod nga Higala

Kon Unsaon Pagbaton ug Tinuod nga Higala

ANG PROBLEMA

Tungod sa teknolohiya, mas daghan ka nag maestorya karon, sa mas kombenyente nga paagi, kay sa kaniadto. Bisan pa niana, ang imong pakighigala kanila daw taphaw lang. Usa ka batan-ong lalaki miingon: “Ang akong panaghigalaay daw dili magdugay. Pero, ang akong amahan dunay mga higala nga suod kaayo niya sa dugay nang panahon!”

Nganong lisod karon ang pagbaton ug lig-on ug suod nga panaghigalaay?

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Ang teknolohiya mahimong usa sa hinungdan. Ang pag-text, social networking, ug ubang social media nakatabang nga mapadayon ang panaghigalaay bisag dili magkitaay. Ang maayong pag-estoryahay napulihan nag paspas nga mga text o tweet. “Ang mga tawo dili na kaayo personal nga mag-estoryahay,” nag-ingon ang librong Artificial Maturity. “Ang mga estudyante magsige na lag atubang sa eskrin ug wala na kaayoy panahon sa usag usa.”

Sa ubang kahimtang, ang teknolohiya daw makapasuod sa managhigala pero dili diay. “Dili pa dugay,” ang 22 anyos nga si Brian * miingon, “Akong namatikdan nga ako ray magsigeg text sa pagpangomosta sa akong mga higala. Dayon mihunong ko pag-text kanila sa pagtan-aw kon duna bay mounag text nako. Sa tinuod lang, diyutay ray mi-text nako. Nasayop ko sa akong gidahom, dili diay ko ingon niana ka suod sa akong mga higala.”

Pero, dili ba ang pag-text ug ang social media makatabang kanimo sa pagpakig-estorya sa mga tawo ug sa ingon molig-on ang inyong panaghigalaay? Oo—ilabina kon kamo higala dili lang sa text, o sa social media. Sagad ang social media magsilbing imong taytayan nga magkonektar kanimo sa uban pero dili kini makapaduol kanimo ngadto kanila.

 ANG IMONG MAHIMO

Sayra kon unsa ang tinuod nga higala. Ang Bibliya nag-ingon nga ang higala maoy usa ka tawo nga “mounong labaw pa kay sa usa ka igsoon.” (Proverbio 18:24) Kana ba nga higala ang imong gusto? Ingon ka ba niana nga higala? Sa pagtubag niana, isulat ang tulo ka hiyas nga imong gusto sa usa ka higala. Dayon isulat ang tulo ka hiyas nga imong ipakita kanila. Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Kinsa sa akong mga higala sa online ang nagpakitag mga hiyas nga gusto nako sa usa ka higala? Unsa nga mga hiyas ang ilang gusto nga akong ipakita?’—Prinsipyo sa Bibliya: Filipos 2:4.

Unaha kon unsa ang importante. Ang panaghigalaay pinaagig online sagad maugmad kay kamo parehas ug interes, sama sa kalingawan. Apan, ang pagkaparehas ug prinsipyo mas importante kay sa pagkaparehas ug interes. Si Leanne, 21 anyos, miingon: “Wala kaayo koy higala, pero ang akong mga higala karon nakatabang kanako nga mahimong mas maayong tawo.”—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 13:20.

Gawas ug pakigkitag mga tawo. Wala nay molabaw pa nga mas maayo kay sa personal nga pagpakig-estorya, diin ikaw ug ang imong kaestorya makadungog sa tono sa tingog, ug makakita sa ekspresyon sa nawong ug linihokan.—Prinsipyo sa Bibliya: 1 Tesalonica 2:17.

Pagsulat. Bisag dili na kini uso, ang pagpadalag sulat magpaila nga ikaw may pagtagad sa usa ka tawo kay siya imong gihatagag bug-os nga atensiyon. Kana nga atensiyon talagsa na lang niining puliki nga kalibotan. Pananglitan, sa iyang librong Alone Together, si Sherry Turkle misulat bahin sa usa ka batan-ong lalaki kinsa miingon nga wala siya makadawat sukad ug sulat. Naghisgot sa panahon nga uso pa ang pagpadalag sulat, siya miingon: “Nindotan ko niadtong panahona bisag wala pa ko matawo niadto.” Nganong dili nimo pahimuslan kining karaang paagi sa pagpakighigala?

Ang punto: Ang tinuod nga panaghigalaay dili lang kutob sa pagkinomostahay. Kinahanglan nga ikaw ug ang imong higala magpakitag gugma, empatiya, pailob, ug pagkamapinasayloon. Ang maong mga hiyas makapalipay ug makapasuod sa panaghigalaay. Pero lisod kanang ikapakita kon sa online lang kamo magsultihanay.

^ par. 8 Ang ubang ngalan niini nga artikulo giilisan.