Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Sa Unsang Paagi Matudloan sa Ginikanan ang Ilang mga Anak Bahin sa Sekso?

Sa Unsang Paagi Matudloan sa Ginikanan ang Ilang mga Anak Bahin sa Sekso?

Tubag sa Bibliya

Kinsay angayng motudlo sa mga anak bahin sa sekso? Ang Bibliya naghatag niini nga responsabilidad ngadto sa mga ginikanan, ug daghang ginikanan ang natabangan niining mosunod nga mga sugyot:

  • Ayawg kaulaw. Prangka ang Bibliya bahin sa sekso ug sa mga kinatawo, ug giingnan sa Diyos ang nasod sa Israel nga “ang mga bata” kinahanglang tudloan bahin sa maong mga butang. (Deuteronomio 31:12; Levitico 15:2, 16-19) Makagamit kamog mga pulong nga dili maghatag ug ideya nga ang sekso o ang pribadong mga parte sa lawas angayng ikaulaw.

  • Tudloi sila nga anam-anam. Inay itudlo sa usa ka higayon ang tanang impormasyon bahin sa sekso inigkatin-edyer na nila, anam-anam kining itudlo depende sa kapasidad sa pagsabot sa bata.—1 Corinto 13:11.

  • Tudloi sila sa moral nga mga prinsipyo. Ang mga eskuylahan magtagana tingalig edukasyon bahin sa sekso alang sa mga bata. Apan, ang Bibliya nagdasig sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak dili lamang bahin sa pribadong mga parte sa lawas kondili sa hustong tinamdan ug panggawi maylabot sa sekso.—Proverbio 5:1-23.

  • Pamatia ang inyong anak. Ayaw dayog kasuko o paghunahunag daotan kon ang inyong anak mangutana bahin sa sekso. Hinunoa, “magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti.”—Santiago 1:19.

Kon sa unsang paagi maprotektahan ang inyong anak batok sa mga tig-among-among

Tudloi ang inyong anak sa pagsukol sa tig-among-among

  • Pagkuhag kasayoran. Sayra ang mga taktika nga gigamit sa usa ka tig-among-among.—Proverbio 18:15; tan-awa ang kapitulo 32 sa librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 1.

  • Magpakitag interes sa kalihokan sa inyong anak. Ayawg isalig ang inyong anak sa tawo nga wala ninyo mailhi, ug ayaw tugoti nga mahimo siyang “pinasagdan.”—Proverbio 29:15.

  • Tudloi silag timbang nga panglantaw sa pagkamasinugtanon. Ang mga anak kinahanglang makakat-on sa pagsugot sa ilang ginikanan. (Colosas 3:20) Apan, kon tudloan ninyo ang inyong anak nga kinahanglang magmasinugtanon gayod siya kang bisan kinsa, may purohan nga mabiktima siya sa pag-among-among. Ang Kristohanong mga ginikanan makaingon sa ilang anak, “Kon pabuhaton ka ug butang nga sayop sa panan-aw sa Diyos, ayaw pagsugot.”—Buhat 5:29.

  • Magsana-sana kon unsay angayng himoon. Tudloi ang inyong anak kon unsay buhaton enkasog pahimuslan siya kon wala mo. Ang pagsana-sana makahatag sa inyong anak ug kaisog sa pag-ingon: “Ayaw nag buhata! Itug-an ta ka!” ug sa pagdagan dayon. Kinahanglan tingali ninyong pahinumdoman kanunay ang inyong mga anak, kay dali ra silang makalimot.—Deuteronomio 6:7.

 

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

Pagmatuto sa mga Anak nga Mahimong Responsable

Sa unsang paagi ang panig-ingnan ni Jesus makatabang nimo nga mahimong mas epektibong ginikanan?

ANG BANTAYANANG TORRE

Edukaha ang Inyong mga Anak Bahin sa Sekso

Importante gayod nga ang mga ginikanan maoy moedukar sa ilang mga anak bahin sa sekso. Sayra kon unsaon paghisgot kini nga topiko.