Laktaw ngadto sa video

Problema sa Kuwarta ug Utang—Makatabang ba ang Bibliya?

Problema sa Kuwarta ug Utang—Makatabang ba ang Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Oo. Ang mosunod nga upat ka prinsipyo sa Bibliya makatabang nimo bahin sa problema sa kuwarta ug utang:

  1.   Planoha ang imong paggasto. “Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kaayohan, apan ang matag usa nga madalidalion mosangko lamang sa kawalad-on.” (Proverbio 21:5) Ayaw pagdalidalig palit sa usa ka butang tungod lang kay gi-sale kini. Paghimog badyet ug sunda kana.

  2.   Likayi ang wala kinahanglanang pagpangutang. “Ang manghuhulam maoy sulugoon sa tawo nga nagapahulam.” (Proverbio 22:7) Kon nakautang ka na ug dili ka pa makabayad niini, hangyoa ang imong mga nautangan nga usbon ang inyong mga kondisyon sa pagbayad. Padayon sa paghangyo. Gamita ang tambag sa Bibliya niadtong dili-maalamong migarantiyag utang ug sa ingon siyay mibayad niana: “Magmapaubsanon sa imong kaugalingon; pangaliyupo gayod sa atubangan sa imong silingan! Ayaw pakatulga ang imong mga mata, walay pagduka sa imong mga tabontabon.” (Proberbio 6:1-5, Ang Bibliya Bag-ong Hubad nga Binisaya) Bisag wala ka molampos sa sinugdan, padayon sa paghangyo.

  3.   Pagbaton ug hustong panglantaw bahin sa kuwarta. “Ayaw paghinakog ug pagtinguha nga madato dayon—mas grabe pa unya ang imong dangatan.” (Proverbio 28:22, Contemporary English Version) Ang kasina ug kahakog dili lang makahatag ug problema sa pinansiyal kondili makaapektar usab sa imong relasyon sa Diyos.

  4.   Magmakontento. “Kon kita adunay makaon ug ikabesti, kita magmakontento na niining mga butanga.” (1 Timoteo 6:8) Ang kalipay ug pagkakontento dili kabayrag sapi. Ang pipila sa labing malipayong tawo sa kalibotan dili adunahan. Ang ilang nabatonan mao ang gugma sa pamilya ug mga higala ug ang maayong relasyon sa Diyos.—Proverbio 15:17; 1 Pedro 5:6, 7.