Laktaw ngadto sa video

TABANG ALANG SA PAMILYA | PAGMATUTO UG MGA ANAK

Tudloi ang Imong mga Anak nga Mahimong Mapasalamaton

 Gipakita sa mga research nga ang mapasalamatong mga tawo mas malipayon ug mas himsog, mas maayong moatubang sa mga problema, ug mas suod sa ilang mga higala. Ang researcher nga si Robert A. Emmons miingon nga ang pagkamapasalamaton “makatabang sa usa ka tawo nga malikayan ang makadaot nga mga pagbati sama sa kasina, pagdumot, kahakog, ug kasuko.” *

 Unsay kaayohan kon mapasalamaton ang mga bata? Base sa upat ka tuig nga pagtuon diha sa 700 ka tin-edyer, kadtong mapasalamaton dakog purohan nga dili mangopya sa mga test, dili magdroga ug magpalabig inom, o dili mohimog mga butang nga makadaot nila o sa uban.

 •   Ang paghunahuna nga angay nilang madawat ang usa ka butang makapugong sa mga bata sa pagpakitag apresasyon. Daghang bata ang mibati nga angay lang nilang madawat ang maayong mga butang nga naa nila. Dili kaayo sila mobatig apresasyon kon isipon nila ang ilang mga nadawat ingong bayad imbes regalo.

   Kana nga panghunahuna komon kaayo karon. “Ang atong kalibotan nagtudlo nga angay lang madawat sa mga tawo ang bisan unsang butang nga gusto nila,” miingon ang inahan nga si Katherine. “Ang media nagpaulan natog mga picture sa tanang butang nga ‘angay’ natong mabatonan ug nag-ingon nga kinahanglang kita ang unang makakuha niana.”

 •   Ang mga bata puwede nang tudloan nga magpasalamat. Ang inahan nga si Kaye miingon: “Dali rang tudloan ang mga bata. Kon tudloan nimo silag maayong mga batasan samtang bata pa, mora kag nagbutang ug mga stick diha sa tanom aron straight kining motubo.”

Kon unsaon pagtudlo ang pagkamapasalamaton

 •   Tudloi sila kon unsay isulti. Bisag bata pa kaayo, matudloan na sila sa pagsultig salamat dihang hatagan silag regalo o himoag maayo. Samtang modako sila ug mohamtong, anam-anam nilang maapresyar ang pagkamahinatagon sa uban ug mas molalom pa gani ang ilang apresasyon.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Ipakita nga mapasalamaton mo.”—Colosas 3:15.

   “Ang among tres anyos nga apo nga lalaki moingon gyod ug ‘salamat,’ ug kon mohangyo siya, moingon siyag ‘palihog.’ Nakakat-on siya ana sa iyang mga ginikanan. Ang ilang panggawi ug pagkamapasalamaton nagtudlo niya nga magpakitag apresasyon.”—Jeffrey.

 •   Tudloi sila kon unsay himoon. Puwede ninyo silang pasulaton ug thank-you note dihang naay mohatag nilag regalo. Dugang pa, kon hatagan ninyog mga buluhaton sa balay ang inyong mga anak, gitabangan ninyo sila nga maapresyar ang mga ginahimo sa uban aron magpabiling hinlo ang balay.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Dunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.”—Buhat 20:35.

   “Ang among duha ka tin-edyer nga anak motabang sa pagplano sa among pagkaon, sa pagluto, ug sa ubang buluhaton sa balay. Nakatabang na nila nga maapresyar ang among mga paningkamot ingong ginikanan, ug dili kana balewalaon.”—Beverly.

 •   Tudloi sila sa saktong panghunahuna. Ang pagkamapasalamaton samag tanom nga motubog maayo sa yuta, nga mao ang pagkamapainubsanon. Ang mapainubsanong mga tawo moila nga nagkinahanglan silag tabang sa bisan unsa nga ilang himoon, maong magpasalamat sila dihang tabangan sila sa uban.

   Prinsipyo sa Bibliya: “Magpaubos mo ug isipa ang uban nga labaw kay kaninyo, nga magtan-aw dili lang sa kaugalingong kaayohan, kondili sa kaayohan sab sa uban.”—Filipos 2:3, 4.

   “Usahay magdula mig ‘appreciation game’ samtang manihapon. Ang matag usa mosulti kon unsay iyang gipasalamatan. Nakatabang ni namo nga mahimong positibo ug maghunahunag mga butang nga angay namong pasalamatan, imbes nga magnegatibo ug maghunahuna lang sa kaugalingon.”—Tamara.

 Tip: Magpakitag maayong ehemplo. Ang mga bata mas daling makakat-on nga mahimong mapasalamaton kon pirme ka nilang madunggan nga nagpasalamat sa uban—ug kanila.

^ par. 1 Gikan sa librong Thanks! How Practicing Gratitude Can Make You Happier.