Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa mga Kalamidad?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa mga Kalamidad?

Tubag sa Bibliya

 Ang Diyos dili maoy nagpahinabo sa mga kalamidad karon, pero may pagtagad siya sa mga tawo nga naapektohan niana. Wad-on sa Gingharian sa Diyos ang tanang hinungdan sa pag-antos, apil ang mga kalamidad. Sa kasamtangan, ang Diyos naghupay niadtong naapektohan sa mga kalamidad.—2 Corinto 1:3.

 Nganong makaseguro ta nga ang mga kalamidad dili silot gikan sa Diyos?

 Sa Bibliya, atong nahibaloan nga si Jehova migamit ug puwersa sa kinaiyahan (natural forces) aron sa pagpahamtang ug paghukom. Ang iyang paagi sa paggamit niini lahi sa paagi nga mahitabo ang mga kalamidad.

  •   Way pili ang mamatay ug maangol sa mga kalamidad. Sa kasukwahi, gipakita sa Bibliya nga dihang magpahamtang ang Diyos ug paghukom, iyang seguroon nga mga daotan lang ang malaglag. Pananglitan, dihang gilaglag sa Diyos ang karaang mga siyudad sa Sodoma ug Gomora, wala niya laglaga ang maayong tawo nga si Lot ug ang iyang duha ka anak nga babaye. (Genesis 19:29, 30) Nabasa sa Diyos ang kasingkasing sa mga tawo niadtong panahona ug mga daotan lang ang iyang gilaglag.—Genesis 18:23-32; 1 Samuel 16:7.

  •   Sagad ang mga kalamidad mahitabo nga wala kaayo o wala gyoy pasidaan. Pero ang Diyos nagpasidaan sa mga daotan sa wala pa niya ipahamtang kanila ang puwersa sa kinaiyahan. Ang mga tawo nga misunod sa pasidaan may kahigayonan nga makaikyas.—Genesis 7:1-5; Mateo 24:38, 39.

  •   Usahay, ang mga ginabuhat sa tawo maoy hinungdan sa mga kalamidad ug nakapasamot niana. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagdaot sa kinaiyahan (nature) ug pagtukod ug mga bilding sa mga lugar diin posibleng mahitabo ang mga linog, baha, bagyo, ug ubang dili maayong klima. (Pinadayag 11:18) Dili mabasol ang Diyos sa di maayong mga resulta sa sayop nga binuhatan sa tawo.—Proverbio 19:3.

 Ang mga kalamidad ilhanan ba nga nagkinabuhi na ta sa kataposang mga adlaw?

 Oo. Ang Bibliya nagtagna nga may mahitabong mga kalamidad “sa hinapos sa sistema sa mga butang,” o “sa kataposang mga adlaw.” (Mateo 24:3; 2 Timoteo 3:1) Pananglitan, si Jesus miingon bahin sa atong panahon: “Duna unyay mga kanihit sa pagkaon ug mga linog sa lainlaing dapit.” (Mateo 24:7) Sa dili madugay, wad-on sa Diyos ang tanang hinungdan sa kasakit ug pag-antos, apil na ang mga kalamidad.—Pinadayag 21:3, 4.

 Sa unsang paagi tabangan sa Diyos ang mga biktima sa mga kalamidad?

  •   Hupayon sila sa Diyos pinaagi sa iyang Pulong, ang Bibliya. Ang Bibliya nagpasalig nato nga ang Diyos nagmahal nato ug siya masakitan kon mag-antos ta. (Isaias 63:9; 1 Pedro 5:6, 7) Nagsaad pod ni nga moabot ang panahon nga wala na gyoy mahitabong kalamidad.—Tan-awa ang “Mga teksto nga makahupay sa mga biktima sa mga kalamidad.”

  •   Tabangan sila sa Diyos pinaagi sa iyang mga magsisimba. Ang Diyos naggamit sa iyang mga magsisimba sa yuta aron ilang sundogon ang ehemplo ni Jesus. Gitagna sa Bibliya nga hupayon ni Jesus ang “dugmok ug kasingkasing” ug ang “tanang nagbangotan.” (Isaias 61:1, 2) Ang mga magsisimba sa Diyos naningkamot sa pagsundog niana.—Juan 13:15.

     Ang Diyos naggamit pod sa iyang mga magsisimba sa paghatag ug praktikal nga tabang sa mga biktima sa mga kalamidad.—Buhat 11:28-30; Galacia 6:10.

Mga Saksi ni Jehova naghatag ug praktikal nga tabang sa mga biktima sa bagyo sa Puerto Rico

 Makatabang ba ang Bibliya aron maandam ta sa mga kalamidad?

 Oo. Bisag ang Bibliya dili usa ka manwal para sa pagpangandam sa mga kalamidad, naa ni mga prinsipyo nga makatabang. Pananglitan:

  •   Pagplano kon unsay buhaton kon dunay kalamidad. “Ang tawong maalamon makakita sa kapeligrohan ug molikay niana,” nag-ingon ang Bibliya. (Proverbio 22:3) Maalamon nga mangandam sa dili pa moabot ang emerhensiya. Apil niana ang pag-andam ug emergency kit nga daling mabitbit ug ang pagpraktis uban sa pamilya kon asa magkita panahon sa kalamidad.

  •   Mas pabilhi ang kinabuhi kay sa kabtangan. Ang Bibliya nag-ingon: “Dihang natawo ta sa kalibotan wala tay gidala, ug inigkamatay nato wala pod tay madala.” (1 Timoteo 6:7, 8) Kinahanglang andam tang mobiya sa atong balay ug kabtangan aron makaikyas sa kalamidad. Angay natong hinumdoman nga ang atong kinabuhi mas importante kay sa bisan unsang materyal nga mga butang.—Mateo 6:25.