Tubag sa Bibliya

Oo, kay gusto sa Diyos nga ang mga tawo magtigom sa pagsimba. Ang Bibliya nag-ingon: “Magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat, nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom.”—Hebreohanon 10:24, 25.

Gipakita ni Jesus nga ang iyang mga sumusunod organisahon ngadto sa usa ka grupo dihang siya miingon: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:35) Ingong pangunang paagi para mapasundayag kini nga gugma, ang mga tinun-an ni Kristo kinahanglang makig-uban sa mga isigkamagtutuo. Organisahon sila ngadto sa mga kongregasyon nga regular nga magtigom alang sa pagsimba. (1 Corinto 16:19) Silang tanan mahimong bahin sa tibuok kalibotang panag-igsoonay.—1 Pedro 2:17.

Labaw pa ang gikinahanglan kay sa pagkahimong sakop lang sa usa ka relihiyon

Gipakita sa Bibliya nga ang mga tawo kinahanglang magtigom aron simbahon ang Diyos, pero wala kini magtudlo nga igo na ang pagpamembro ug relihiyon para mapahimut-an ang Diyos. Aron uyonan sa Diyos, kinahanglang ang relihiyon sa usa makaimpluwensiya sa iyang kinabuhi sa matag adlaw. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon: “Ang dagway sa pagsimba [o, relihiyon] nga hinlo ug wala mahugawi sa panglantaw sa atong Diyos ug Amahan mao kini: ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga babayeng balo sa ilang kasakitan, ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibotan.”—Santiago 1:27.