Laktaw ngadto sa video

Kinsa ang Asawa ni Cain?

Kinsa ang Asawa ni Cain?

Tubag sa Bibliya

 Si Cain, nga kinamagulangang anak sa unang magtiayon, naminyo sa usa sa iyang mga igsoong babaye o sa iyang paryente nga babaye. Nahiuyon kini sa kon unsay gisulti sa Bibliya bahin kang Cain ug sa iyang pamilya.

Mga impormasyon bahin kang Cain ug sa iyang pamilya

  •   Ang tanang tawo naggikan kang Adan ug Eva. “Gihimo [sa Diyos] gikan sa usa ka tawo [Adan] ang tanang nasod sa katawhan, aron magpuyo ibabaw sa tibuok nawong sa yuta.” (Buhat 17:26) Si Eva, nga asawa ni Adan, nahimong “inahan sa tanang tawo nga buhi.” (Genesis 3:20) Busa, ang napangasawa ni Cain maoy usa sa mga kaliwat ni Adan ug Eva.

  •   Si Cain ug Abel mao ang mga magulang sa daghang mga anak ni Eva. (Genesis 4:1, 2) Dihang gipalayas si Cain tungod sa pagpatay sa iyang igsoong lalaki, mireklamo siya: “[Si] bisan kinsa nga makakaplag kanako magpatay kanako.” (Genesis 4:14) Kinsa ba ang gikahadlokan ni Cain? Ang Bibliya nag-ingon nga si Adan nakabaton ug “mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye.” (Genesis 5:4) Busa, ang ubang mga kaliwat ni Adan ug Eva posibleng nagtinguha nga patyon si Cain.

  •   Sa sayong bahin sa kasaysayan sa tawo, komon ang pagminyo sa duha ka magparyente. Pananglitan, ang matinumanong si Abraham naminyo sa iyang igsoon sa amahan. (Genesis 20:12) Pero daghang siglo human sa kamatayon ni Cain, ang maong klase sa kaminyoon gidili sa unang higayon diha sa Moisesnong Balaod. (Levitico 18:9, 12, 13) Lagmit kaniadto, ang mga anak sa mga magtiayong duol nga magparyente gamay rag purohan nga makabatog depekto kon itandi karon.

  •   Gipakita sa Bibliya nga tukma sa kasaysayan ang impormasyon bahin kang Adan, Eva, ug sa ilang pamilya. Ang mga detalyadong listahan sa kagikan balik kang Adan mabasa, dili lang sa basahon sa Genesis, kondili sa mga basahon sab nga sinulat sa mga historyanong si Esdras ug Lucas. (Genesis 5:3-5; 1 Cronicas 1:1-4; Lucas 3:38) Ang ubang mga magsusulat sa Bibliya naghisgot sab sa kinabuhi ni Cain ingong bahin sa kasaysayan.​—Hebreohanon 11:4; 1 Juan 3:12; Judas 11.