Laktaw ngadto sa video

Unsa ang mga Yawi sa Pagsabot sa Bibliya?

Unsa ang mga Yawi sa Pagsabot sa Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya mismo nagtaganag mga yawi aron masabtan kini. Bisan unsay imong kagikan, ang mensahe sa Diyos diha sa Bibliya “dili hilabihan ka lisod alang kanimo, ni halayo kini.”—Deuteronomio 30:11.

Mga yawi sa pagsabot sa Bibliya

  1.   Pagbaton ug hustong tinamdan. Dawata ang Bibliya ingong Pulong sa Diyos. Magmapainubsanon, sanglit ang Diyos maoy batok sa mga mapahitas-on. (1 Tesalonica 2:13; Santiago 4:6) Apan likayi ang binuta nga pagtuo—buot sa Diyos nga gamiton nimo ang imong “gahom sa pagpangatarongan.”—Roma 12:1,  2.

  2.   Pag-ampo alang sa kaalam. “Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot,” ang Bibliya nag-ingon sa Proverbio 3:5. Hinunoa, ‘padayon sa pagpangayo sa Diyos’ ug kaalam aron masabtan ang Bibliya.—Santiago 1:5.

  3.   Magmakanunayon. Makabenepisyo kag dako sa pagtuon sa Bibliya kon himoon nimo kana sa regular inay kay bisag kanus-a lang.—Josue 1:8.

  4.   Pagtuon nga ulohan por ulohan. Kini nga matang sa pagtuon diin imong analisahon kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa usa ka ulohan o tema, maoy epektibong paagi sa pagkat-on kon unsay gitudlo sa Kasulatan. Pagsugod sa sayon nga mga ulohan ug dayon ngadto sa mas lisod. (Hebreohanon 6:1, 2) Imong makaplagan nga mahimo nimong itandi ang mga teksto ug imong masayran nga ang lainlaing bahin sa Bibliya nagsuportar sa usag usa, bisan sa mga bahin nga “lisod sabton.”—2 Pedro 3:16.

  5.   Pangayog tabang sa uban. Ang Bibliya nagdasig kanato nga dawaton ang tabang sa uban nga nakasabot sa Bibliya. (Buhat 8:30, 31) Ang mga Saksi ni Jehova nagtanyag ug libreng programa sa pagtuon sa Bibliya. Sama sa unang mga Kristohanon, sila naggamit ug Kasulatanhong mga reperensiya aron tabangan ang uban nga masabtan kon unsay tinuod nga gitudlo sa Bibliya.—Buhat 17:2, 3.

Mga butang nga wala nimo kinahanglana

  1.   Taas nga kinaadman o edukasyon. Ang 12 ka apostoles ni Jesus nakasabot sa Kasulatan ug nagtudlo sa uban, bisan pag ang mga apostoles giisip sa pipila ingong “mga tawong dili edukado ug ordinaryo.”—Buhat 4:13.

  2.   Salapi. Mahimo kang makakat-on sa gitudlo sa Bibliya bisag dili ka mogasto. Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.”—Mateo 10:8.