Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pag-abonog Dugo?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pag-abonog Dugo?

Tubag sa Bibliya

Ang Bibliya nagsugo kanato nga ayran ang dugo. Busa dili gayod kita magpaabonog dugo—kompletong dugo man o ang bisan unsang pangunang mga sangkap niini. Dili sab ta mokaog dugo. Matikdi ang mosunod nga mga teksto:

  • Genesis 9:4. Human sa Lunop, gitugotan sa Diyos si Noe ug ang iyang pamilya sa pagkaon sa unod sa mananap apan gidid-an sila sa pagkaon sa dugo. Giingnan sa Diyos si Noe: “Ang unod lamang uban sa kalag niini—ang dugo niini—dili gayod ninyo pagakan-on.” Mapadapat kining sugoa sa tanang katawhan sukad niadto kay ang tanan kaliwat man ni Noe.

  • Levitico 17:14. “Dili gayod kamo magkaon sa dugo sa bisan unsang matang sa unod, tungod kay ang kalag sa matag matang sa unod mao ang dugo niini. Ang bisan kinsang mokaon niini pagalaglagon.” Giisip sa Diyos nga ang kalag, o kinabuhi, anaa sa dugo ug siya ang nanag-iya niini. Bisag kining balaora gihatag lamang sa nasod sa Israel, kini nagpakita nga hinungdanon gayod sa Diyos ang balaod batok sa pagkaog dugo.

  • Buhat 15:20. “Mag-ayad . . . sa dugo.” Ang Diyos naghatag sa mga Kristohanon sa samang sugo nga iyang gihatag kang Noe. Gipakita sa kasaysayan nga ang unang mga Kristohanon nagdumili sa pagkaog dugo o bisan sa paggamit niana ingong tambal.

Nganong ang Diyos nagsugo kanato sa pag-ayad sa dugo?

Dunay medikal nga mga rason kon nganong likayan ang pagpaabonog dugo. Apan labawng hinungdanon, ang Diyos nagsugo kanato nga ayran ang dugo kay ang girepresentahan niini maoy sagrado alang kaniya.—Levitico 17:11; Colosas 1:20.