Laktaw ngadto sa video

Makontrolar ba sa Yawa ang mga Tawo?

Makontrolar ba sa Yawa ang mga Tawo?

Tubag sa Bibliya

 Ang Yawa ug ang mga demonyo nag-impluwensiya pag-ayo sa katawhan nga ang Bibliya nag-ingon: “Ang Usa nga Daotan nagkontrolar sa tibuok kalibotan.” (1 Juan 5:19, New Century Version) Gipaila sa Bibliya ang mga paagi diin ang Yawa nag-impluwensiya sa katawhan.

  •   Panglimbong. Ang Bibliya nag-awhag sa mga Kristohanon sa pagsukol “sa mga lipatlipat sa yawa.” (Efeso 6:11, Ang Biblia—Bag-ong Hubad nga Binisaya) Ang usa sa iyang mga lipatlipat mao ang paglimbong sa mga tawo aron magtuo sila nga ang iyang mga sakop maoy mga alagad sa Diyos.—2 Corinto 11:13-15.

  •   Espiritismo. Ang Yawa nagpahisalaag sa mga tawo pinaagi sa mga espiritista, manghihimalad, ug niadtong nagapanag-an o naggamit ug astrolohiya. (Deuteronomio 18:10-12) Ang pagdroga, hipnotismo, ug paagi sa pagpamalandong nga makapabakante sa hunahuna magladlad sa usa sa impluwensiya sa demonyo.—Lucas 11:24-26.

  •   Bakak nga relihiyon. Ang mga relihiyon nga nagtudlog bakak nga mga doktrina nagpahisalaag sa mga tawo aron mosupak sa Diyos. (1 Corinto 10:20) Ang Bibliya nagtawag niana nga “mga pagtulon-an sa mga demonyo.”—1 Timoteo 4:1.

  •   Pagsulod sa lawas sa tawo. Ang Bibliya nagrekord ug mga hitabo diin ang daotang mga espiritu nagkontrolar sa mga indibiduwal. Usahay ang mga tawong gidemonyohan mabuta o maamang o magsamadsamad pa gani sa ilang kaugalingon.—Mateo 12:22; Marcos 5:2-5.

Kon sa unsang paagi malikayan ang impluwensiya sa Yawa

 Dili ka angayng malisang sa impluwensiya sa demonyo, kay gipakita sa Bibliya kon sa unsang paagi nimo masuklan ang Yawa:

  •   Paningkamoting mailhan ang mga pamaagi sa Yawa aron dili ka mahimong “walay alamag sa iyang mga laraw.”—2 Corinto 2:11.

  •   Pagkuhag kahibalo sa Bibliya ug ipadapat ang imong nakat-onan. Ang pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya manalipod kanimo batok sa impluwensiya sa Yawa.—Efeso 6:11-18.

  •   Likayi ang bisan unsa nga nalangkit sa mga buhat sa demonyo. (Buhat 19:19) Naglakip kana sa mga musika, libro, magasin, poster, ug video nga nagpasiugdag espiritismo.