Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Unsa ang Sala nga Dili Mapasaylo?

Unsa ang Sala nga Dili Mapasaylo?

Tubag sa Bibliya

Ang sala nga dili mapasaylo nagtumong sa mga buhat ug tinamdan nga tungod niana ang usa dili makadawat ug kapasayloan sa Diyos. Sa unsang paagi maugmad kana nga tinamdan?

Ang Diyos magpasaylo niadtong maghinulsol sa ilang mga sala, magkinabuhi sumala sa iyang mga sukdanan, ug magpakitag pagtuo kang Jesu-Kristo. (Buhat 3:19, 20) Apan, ang usa ka tawo mahimong naglunang na sa sala nga dili na siya magbag-o sa iyang tinamdan o buhat. Sa Bibliya, ang maong tawo gihubit nga ‘daotan ug kasingkasing’ nga ‘gipatig-a sa malimbongong gahom sa sala.’ (Hebreohanon 3:12, 13) Sama sa yutang kulonon nga naluto sa kalayo ug dili na gayod mahulma pag-usab, ang kasingkasing sa maong tawo nahimong mabatokon sa Diyos. (Isaias 45:9) Wala nay basehan aron pasayloon ang maong tawo, busa siya nakahimo ug sala nga dili na mapasaylo.—Hebreohanon 10:26, 27.

Ang uban sa Hudiyong lider sa relihiyon sa adlaw ni Jesus nakahimog sala nga dili mapasaylo. Nahibalo sila nga tungod sa balaang espiritu sa Diyos nga si Jesus nakahimog milagro, pero mapasipalahon silang miingon nga ang iyang gahom gikan kang Satanas nga Yawa.—Marcos 3:22, 28-30.

Mga pananglitan sa sala nga mapasaylo

  • Pasipala tungod sa kawalay alamag. Si apostol Pablo mapasipalahon kaniadto, pero sa ulahi siya miingon: “Ako gipakitaan ug kaluoy, tungod kay ako walay alamag ug milihok uban ang kawalay-pagtuo.”—1 Timoteo 1:13.

  • Panapaw. Ang Bibliya naghisgot ug mga tawo nga kaniadto mananapaw pero nagbag-o sa ilang binuhatan ug busa gipasaylo sa Diyos.—1 Corinto 6:9-11.

“Ako ba nakahimog sala nga dili mapasaylo?”

Kon gidumtan nimo pag-ayo ang imong nabuhat nga sala ug gusto gayod nimong magbag-o, nan wala ka makabuhat ug dili mapasaylo nga sala. Ang Diyos makapasaylo bisan pag balikbalik kang nakahimo ug mao ra gihapong sala basta ang imong kasingkasing wala gayod sa bug-os motig-a batok kaniya.—Proverbio 24:16.

Ang uban mibati nga lagmit nakahimo silag sala nga dili mapasaylo kay gihasol sila sa ilang konsensiya. Pero, ang Bibliya nagtudlo nga dili kita kanunay makasalig sa atong pagbati. (Jeremias 17:9) Ang Diyos wala maghatag kanatog katungod sa paghukom sa uban—bisan sa atong kaugalingon. (Roma 14:4, 12) Siya makapasaylo kanato bisan pag gihukman kita sa atong kasingkasing.—1 Juan 3:19, 20.

Si Judas Iskariote ba nakahimog sala nga dili mapasaylo?

Oo. Tungod sa iyang kahakog, siya nangawat ug kuwarta nga giamot para sa pag-alagad sa Diyos. Kunohay naluoy siya sa mga kabos pero ang tinuod gusto niya nga daghang amot ang matigom aron duna siyay makawat. (Juan 12:4-8) Dihang ang kasingkasing ni Judas naanad na sa paghimog daotan, gibudhian niya si Jesus sa 30 ka salaping plata. Nasayod si Jesus nga dili na gayod maghinulsol si Judas sa iyang nahimo, busa si Jesus nagtawag kaniya nga “anak sa kalaglagan.” (Juan 17:12) Nagpasabot kini nga inigkamatay ni Judas, siya malaglag sa walay kataposan, nga walay paglaom sa pagkabanhaw.—Marcos 14:21.

Si Judas wala gayod magpakitag tinuod nga paghinulsol. Siya mitug-an sa iyang sala, dili sa Diyos, kondili ngadto sa mga lider sa relihiyon nga iyang gikakunsabo.—Mateo 27:3-5; 2 Corinto 7:10.