Ikaduhang Corinto 7:1-16

  • Hinloan ang atong kaugalingon sa kahugawan (1)

  • Kalipay ni Pablo tungod sa mga taga-Corinto (2-4)

  • Tito nagdalag maayong report (5-7)

  • Kaguol nga makapalipay sa Diyos ug paghinulsol (8-16)

7  Busa mga hinigugma, kay nabatonan man nato kini nga mga saad,+ hinloan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu,+ aron mahimo tang mas balaan samtang nahadlok ta sa Diyos.  Hatagi mi ninyog luna diha sa inyong kasingkasing.+ Wala miy gibuhatag sayop, wala miy gihimoag kadaot, wala miy gipahimuslan.+  Wala nako kini isulti aron hukman mo. Kay giingon na nako kaniadto nga ania mo sa among kasingkasing, mamatay man kita o mabuhi.  Duna koy dakong kagawasan sa pagsulti kaninyo. Gipanghambog mo nako pag-ayo. Napuno ko sa paghupay; hilabihan ang akong kalipay sa tanan namong kasakitan.+  Sa pagkatinuod, dihang miabot mi sa Macedonia,+ wala mi makabatog kahupayan, apan padayon ming gisakit sa tanang paagi​—⁠dihay mga panag-away sa gawas, mga kahadlok sa sulod.  Apan ang Diyos, kinsa nagahupay niadtong mga magul-anon,+ naghupay kanamo pinaagi sa presensiya ni Tito;  apan dili lang pinaagi sa iyang presensiya, kondili pinaagi usab sa paghupay nga iyang nadawat tungod kaninyo. Gisultihan mi niya nga gusto ko ninyong makita, nga naguol mo pag-ayo, ug nabalaka mo pag-ayo* kanako; maong mas nalipay ko.  Kay bisan kon napasubo mo nako pinaagi sa akong sulat,+ wala ko magmahay niini. Bisan kon sa sinugdan nagmahay ko niini (kay nakita nako nga ang sulat nakapasubo kaninyo, bisag kadiyot lang),  karon ako nalipay, dili kay basta lang nasubo mo, kondili kay nasubo mo nga miresultag paghinulsol. Kay nasubo mo sa paaging nakapalipay sa Diyos, mao nga wala mo makaagom ug kadaot tungod namo. 10  Kay ang kasubo nga makapalipay sa Diyos moresultag paghinulsol nga motultol sa kaluwasan, nga dili kamahayan;+ apan ang kasubo sa kalibotan moresultag kamatayon. 11  Kay tan-awa kon unsa ka dako ang epekto kaninyo sa inyong kasubo nga nakapalipay sa Diyos, oo, paghinlo sa inyong kaugalingon, oo, kasuko, oo, kahadlok, oo, sinserong tinguha, oo, kadasig, oo, pagtul-id sa sayop!+ Sa tanang paagi inyong gipasundayag nga putli* mo niining butanga. 12  Bisan tuod misulat ko kaninyo, wala nako ni gibuhat alang sa nakahimog sayop+ o sa gihimoan ug sayop, apan aron ang inyong tinuod nga pagkamasinugtanon kanamo madayag taliwala kaninyo atubangan sa Diyos. 13  Mao nga nahupayan mi. Apan gawas pa sa among kahupayan, mas nalipay mi tungod sa kalipay ni Tito, kay gidasig ninyong tanan ang iyang espiritu. 14  Kay kon gipanghambog man mo nako kaniya, wala ko maulawi; apan sama nga tinuod ang tanan namong gisulti kaninyo, tinuod usab ang among pagpanghambog ngadto kang Tito. 15  Dugang pa, mas midako ang iyang malumong pagmahal kaninyo samtang iyang gihinumdoman ang pagkamasinugtanon ninyong tanan,+ kon giunsa ninyo siya pagdawat uban ang lawom nga pagtahod. 16  Nalipay ko nga sa tanang paagi makasalig ko ninyo.*

Mga Footnote

Literal, “sa inyong kadasig alang.”
O “hinlo; inosente.”
O posible, “madasig ko tungod ninyo.”