Ikaduhang Corinto 3:1-18

  • Mga sulat sa rekomendasyon (1-3)

  • Mga ministro sa bag-ong pakigsaad (4-6)

  • Labaw nga himaya sa bag-ong pakigsaad (7-18)

3  Kinahanglan ba namong ipailaila pag-usab ang among kaugalingon kaninyo? O sama sa pipila ka tawo, kinahanglan pa ba ming mohatag kaninyog mga sulat sa rekomendasyon o nanginahanglan ba mi niini gikan kaninyo?  Kamo mismo ang among sulat,+ nga nasulat sa among mga kasingkasing ug naila ug ginabasa sa tanang tawo.  Kay dayag nga kamo maoy sulat sa Kristo nga gisulat namo ingong mga ministro,+ nga nasulat dili pinaagig tinta kondili pinaagi sa espiritu sa buhing Diyos, dili diha sa papan nga mga bato+ kondili diha sa unodnong mga papan, diha sa mga kasingkasing.+  Nabatonan namo kini nga matang sa pagsalig ngadto sa Diyos pinaagi sa Kristo.  Wala mi mag-ingon nga kuwalipikado mi sa paghimo niini nga buluhaton sa amo lang kaugalingon, apan ang among pagkakuwalipikado naggikan sa Diyos,+  kinsa sa pagkatinuod naghimo kanamong kuwalipikado ingong mga ministro sa usa ka bag-ong pakigsaad,+ dili sa sinulat nga mga lagda,+ kondili sa espiritu; kay ang sinulat nga mga lagda maghukom ngadto sa kamatayon,+ apan ang espiritu maghatag ug kinabuhi.+  Karon kon ang mga lagda nga nagpahamtang ug kamatayon ug gikulit diha sa mga bato+ gihatag uban ang dakong himaya nga tungod niana ang mga anak ni Israel dili makasud-ong sa nawong ni Moises tungod sa himaya sa iyang nawong,+ usa ka himaya nga wagtangon ra,  dili ba dunay mas dakong himaya ang paghatag sa espiritu?+  Kay kon ang mga lagda nga nagpahamtang ug paghukom+ mahimayaon,+ labaw na nga mahimayaon ang pagpahamtang sa pagkamatarong!+ 10  Sa pagkatinuod, bisan ang mahimayaon kanhi nahukasan sa himaya tungod kay may himaya nga mas labaw pa niini.+ 11  Kay kon ang wagtangon ra gihatag uban ang himaya,+ nan ang nagpabilin makadawat ug mas dakong himaya!+ 12  Kay nabatonan namo ang dakong paglaom,+ kami may dakong kagawasan sa pagsulti, 13  ug wala magbuhat sa gibuhat ni Moises dihang gitaptapan niya ang iyang nawong+ aron ang mga anak ni Israel dili makasud-ong sa kataposan nianang wagtangon ra. 14  Apan ang ilang mga hunahuna nahabol.+ Kay hangtod niining adlawa, ang samang taptap wala gihapon matangtang dihang gibasa ang daang pakigsaad,+ kay kini makuha lang pinaagi sa Kristo.+ 15  Gani, hangtod niining adlawa dihang ginabasa ang mga basahon ni Moises,+ may taptap ang ilang kasingkasing.+ 16  Apan dihang ang usa modangop kang Jehova,* ang taptap makuha.+ 17  Karon si Jehova* maoy Espiritu,+ ug kon asa gani ang espiritu ni Jehova,* dunay kagawasan.+ 18  Ug samtang walay taptap ang atong nawong ug gibanaag nato ang himaya ni Jehova* samag salamin, kitang tanan ginausab ngadto sa samang larawan gikan sa usa ka sukod sa himaya ngadto sa lain,* sumala gayod sa ginabuhat ni Jehova* nga Espiritu.*+

Mga Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “gikan sa himaya ngadto sa himaya.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O posible, “ginabuhat sa espiritu ni Jehova.”