Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 12

Unsay Atong Paglaom Bahin sa mga Patay?

“Ayaw kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga ang tanang anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug mangabanhaw.”

Juan 5:28, 29

“Duna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili matarong.”

Buhat 24:15

“Nakita nako ang mga patay, mga halangdon ug mga timawa, nga nagbarog sa atubangan sa trono, ug dihay gibuksan nga mga linukot nga basahon. Apan dihay laing linukot nga basahon nga gibuksan; kini ang linukot nga basahon sa kinabuhi. Ang mga patay gihukman base sa mga nasulat sa mga linukot nga basahon sumala sa ilang binuhatan. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Lubnganan mitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug ang matag usa gihukman sumala sa ilang binuhatan.”

Pinadayag 20:12, 13