Ikaduhang Corinto 1:1-24

  • Mga pangomosta (1, 2)

  • Ang Diyos naghupay sa tanang kasakitan (3-11)

  • Kabag-ohan sa panaw ni Pablo (12-24)

1  Gikan kang Pablo, nga apostol ni Kristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Diyos, ug kang Timoteo+ nga atong igsoon, para sa kongregasyon sa Diyos nga anaa sa Corinto, lakip sa tanang balaan nga anaa sa tibuok Acaya:+  Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* ug ang kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug ni Ginoong Jesu-Kristo.  Madayeg unta ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo,+ ang Amahan nga malumo ug maluluy-on+ ug ang Diyos sa tanang paghupay,+  kinsa nagahupay* kanato sa tanan natong pagsulay*+ aron makahupay ta sa uban+ nga nag-atubang ug bisan unsang matang sa pagsulay* pinaagi sa paghupay nga atong nadawat sa Diyos.+  Kay sama nga daghan ang atong pag-antos alang sa Kristo,+ daghan usab ang atong nadawat nga paghupay pinaagi sa Kristo.  Karon kon nag-atubang mig mga pagsulay,* alang kini sa inyong kahupayan ug kaluwasan; ug kon ginahupay mi, alang kini sa inyong kahupayan, nga motabang kaninyo sa paglahutay sa samang mga pag-antos nga ginaantos usab namo.  Ug lig-on gayod ang among pagsalig kaninyo, kay nahibalo mi nga ingon nga ginaantos ninyo ang sama sa among mga pag-antos, hupayon usab mo sama kanamo.+  Kay gusto namong mahibalo mo, mga igsoon, sa kasakitan nga among naagoman sa probinsiya sa Asia.+ Nakaagom mig hilabihang pagpit-os nga dili namo maantos sa kaugalingon namong kusog, nga tungod niana mibati mi nga wala nay kasegurohan ang among kinabuhi.+  Sa pagkatinuod, gibati namo nga amo nang nadawat ang sentensiya sa kamatayon, aron mosalig mi, dili sa among kaugalingon, kondili sa Diyos+ nga nagabanhaw sa mga patay. 10  Siya nagluwas kanamo ug magluwas kanamo gikan sa ingon ka dakong hulga sa kamatayon, ug nagasalig mi nga siya usab padayong magluwas kanamo.+ 11  Makatabang usab mo kanamo pinaagi sa pagpangamuyo alang kanamo.+ Moresulta kinig daghang pag-ampo sa pagpasalamat alang kanamo tungod sa tabang nga among nadawat ingong tubag sa mga pag-ampo sa daghan.*+ 12  Kay ang among gipanghambog mao kini: Ang among konsensiya nagpamatuod nga kami nagkinabuhi sa kalibotan, ug ilabina gayod sa inyong taliwala, uban ang pagkabalaan ug ang pagkasinsero nga gitudlo sa Diyos. Wala mi magdepende sa kaalam sa kalibotan+ kondili sa dili hitupngang pagkamaayo sa Diyos. 13  Kay sa pagkatinuod wala mi magsulat kaninyo ug bisan unsa gawas sa inyong mabasa* ug masabtan, ug naglaom ko nga padayon ninyo kining masabtan sa bug-os,* 14  sama nga ang pipila kaninyo nakasabot niini; oo, ang pipila kaninyo nakasabot nga kamo makapanghambog tungod kanamo, sama nga makapanghambog usab mi kaninyo sa adlaw sa atong Ginoong Jesus. 15  Busa uban niini nga pagsalig, nagplano ko nga mounag anha kaninyo, aron malipay mo sa ikaduhang higayon;* 16  kay nagplano kong moduaw kaninyo inigpaingon nako sa Macedonia, mobalik kaninyo gikan sa Macedonia, ug unya pagikanon ko ninyo paingon sa Judea.+ 17  Buweno, dihang giplano nako kini, giisip nako kining seryoso, dili ba? O giplano ba nako ang mga butang sumala sa tawhanong panghunahuna, mao nga moingon ko ug “Oo, oo” ug unya “Dili, dili”? 18  Sama nga ang Diyos kasaligan, ang among mga pulong kasaligan usab. Dili mi moingon ug “oo” apan “dili” diay. 19  Kay ang Anak sa Diyos, si Jesu-Kristo, nga giwali taliwala kaninyo pinaagi kanamo, nga mao, pinaagi kanako ug ni Silvano* ug ni Timoteo,+ wala mahimong “oo” apan “dili” diay, apan ang “oo” nahimong “oo” sa iyang kahimtang. 20  Kay bisag unsa pa ka daghan ang saad sa Diyos, kini nahimong “oo” pinaagi kaniya.+ Busa pinaagi usab kaniya ang “Amen” ginaingon ngadto sa Diyos,+ nga naghimaya kaniya pinaagi kanato. 21  Apan ang usa nga naggarantiya nga kamo ug kami iya sa Kristo ug ang usa nga nagdihog kanato mao ang Diyos.+ 22  Siya nagbutang usab sa iyang selyo kanato+ ug naghatag kanato sa timaan sa kon unsay moabot,* nga mao, ang espiritu,+ diha sa atong mga kasingkasing. 23  Karon wala pa ko moanha sa Corinto kay gusto nakong makalingkawas mo, ug himoon nakong saksi ang Diyos batok kanako. 24  Wala ko mag-ingon nga mga agalon mi sa inyong pagtuo,+ apan mga isigkamagbubuhat mi alang sa inyong kalipay, kay nagabarog mo tungod sa inyong pagtuo.

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O “nagadasig.”
O “kasakitan.”
O “kasakitan.”
O “kasakitan.”
O “sa daghang mainampoong nawong.”
O posible, “sa inyo nang nahibaloan pag-ayo.”
Literal, “hangtod sa kataposan.”
O posible, “aron kaduha mo makabenepisyo.”
Gitawag sab ug Silas.
O “unang bayad; garantiya kon unsay moabot.”