Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 17

Sa Unsang Paagi ang Bibliya Makatabang sa Imong Pamilya?

BANA/AMAHAN

“Sa samang paagi angayng higugmaon sa mga bana ang ilang mga asawa sama sa ilang kaugalingong lawas. Siya nga nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon, kay wala gyoy tawo nga nagdumot sa iyang lawas, apan nagpakaon ug nagpangga niini . . . Kinahanglang higugmaon sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon.”

Efeso 5:28, 29, 33

“Mga amahan, ayaw palagota ang inyong mga anak, kondili padayon silang matutoa pinaagi sa disiplina ug tambag ni Jehova.”

Efeso 6:4

ASAWA

“Ang asawa angay nga dunay dakong pagtahod sa iyang bana.”

Efeso 5:33

“Kamong mga asawa, pasakop mo sa inyong mga bana, kay kini ang angayng himoon sa mga sumusunod sa Ginoo.”

Colosas 3:18

ANAK

“Mga anak, magmasinugtanon mo sa inyong ginikanan sumala sa kabubut-on sa Diyos, kay kini matarong. ‘Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan,’ mao ni ang unang sugo nga may saad: ‘Aron magmauswagon ka ug mabuhig dugay sa yuta.’”

Efeso 6:1-3

“Kamong mga anak, magmasinugtanon mo sa inyong ginikanan sa tanang butang, kay makapalipay kini sa Ginoo.”

Colosas 3:20