Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

A7-A

Pangunang mga Hitabo sa Kinabuhi ni Jesus sa Yuta—Una Pa sa Ministeryo ni Jesus

Upat ka Ebanghelyo Gihan-ay Base sa Pagkasunodsunod sa Hitabo

Ang mosunod nga mga tsart dunay mapa sa mga lugar nga giadtoan ug gisangyawan ni Jesus. Ang mga arrow sa mapa dili mao ang eksakto niyang giagian kondili direksiyon lang sa iyang giadtoan. Ang simbolo nga “c.” nagpasabot ug “circa,” o “mga.”

Una Pa sa Ministeryo ni Jesus

PANAHON

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

3 B.C.E.

Jerusalem, templo

Anghel Gabriel misulti kang Zacarias nga matawo si Juan nga Tigbawtismo

   

1:5-25

 

c. 2 B.C.E.

Nasaret; Judea

Anghel Gabriel misulti kang Maria nga matawo si Jesus; Maria miduaw sa iyang paryenteng si Elisabet

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Kabungtoran sa Judea

Juan nga Tigbawtismo natawo ug ginganlan; Zacarias nanagna; Juan magpuyo sa desyerto

   

1:57-80

 

2 B.C.E., c. Oktubre 1

Betlehem

Natawo si Jesus; “ang Pulong nahimong tawo”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Duol sa Betlehem; Betlehem

Anghel nagpahayag ug maayong balita sa mga magbalantay; mga anghel nagdayeg sa Diyos; mga magbalantay miduaw sa bata

   

2:8-20

 

Betlehem; Jerusalem

Gituli si Jesus (ika-8 nga adlaw); gipresentar sa iyang ginikanan didto sa templo (human sa ika-40 nga adlaw)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. o 1 C.E.

Jerusalem; Betlehem; Ehipto; Nasaret

Mga astrologo miduaw; pamilya miikyas ngadto sa Ehipto; mga batang lalaki gipapatay ni Herodes; pamilya mibalik gikan sa Ehipto ug mipuyo sa Nasaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Paskuwa

Jerusalem

Ang 12 anyos nga si Jesus nangutana sa mga magtutudlo sa templo

   

2:41-50

 
 

Nasaret

Mibalik sa Nasaret; padayong nagpasakop sa ginikanan; nakakat-og pagpamanday; Maria nagmatutog mga anak nga babaye ug upat pa ka lalaki (Mat 13:55, 56; Mar 6:3)

   

2:51, 52

 

29, tingpamulak

Kamingawan, Suba sa Jordan

Juan nga Tigbawtismo nagsugod sa iyang ministeryo

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28