Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 7

Unsay Gitagna sa Bibliya Bahin sa Atong Panahon?

“Ang nasod makiggubat batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian . . . Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kaul-ol sa kasakit.”

Mateo 24:7, 8

“Motungha ang daghang bakak nga mga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag; ug tungod sa paggrabe sa kalapasan, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan.”

Mateo 24:11, 12

“Dihang makadungog mog mga gubat sa lainlaing dapit, ayaw mog kahadlok kay kining mga butanga kinahanglang mahitabo, apan dili pa kini ang kataposan.”

Marcos 13:7

“Duna unyay dagkong linog, mga kanihit sa pagkaon, ug kamatay sa lainlaing dapit. Ug duna unyay makalilisang nga mga talan-awon ug dagkong ilhanan sa langit.”

Lucas 21:11

“Sa kataposang mga adlaw moabot ang kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon. Kay ang mga tawo unya mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuwarta, hambogiro, mapahitas-on, magsultig daotan batok sa Diyos ug sa isigkatawo, dili masinugtanon sa ginikanan, dili mapasalamaton, dili maunongon, walay pagmahal sa isigkatawo, dili ikasabot, tigbutangbutang, walay pagpugong sa kaugalingon, bayolente, walay gugma sa pagkamaayo, traydor, gahig ulo, garboso kaayo, mahigugmaon sa kalipayan imbes mahigugmaon sa Diyos, diyosnon tan-awon pero dili diyosnon ug binuhatan.”

2 Timoteo 3:1-5