Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B9

Gamhanang mga Nasod nga Gitagna ni Daniel

Babilonya

Daniel 2:32, 36-38; 7:4

607 B.C.E. Jerusalem gilaglag ni Haring Nabucodonosor

Medo-Persia

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 B.C.E. Babilonya gisakop

537 B.C.E. Gimando ni Ciro nga pabalikon sa Jerusalem ang mga Hudiyo

Gresya

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 B.C.E. Persia gisakop ni Alejandrong Bantogan

Roma

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 B.C.E. Israel gisakop

70 C.E. Jerusalem gilaglag

Britanya-Amerika

Daniel 2:33, 41-43

1914-1918 C.E. Sa Gubat sa Kalibotan I, ang Britanya ug Amerika misugod pagmando sa kalibotan