Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUTANA 2

Sa Unsang Paagi Makakat-on Ka Bahin sa Diyos?

“Kining basahon sa Balaod kinahanglang dili mahilayo sa imong baba. Angay nimo kining basahon ug palandongon adlaw ug gabii aron matuman nimo ang tanang nasulat niini; unya magmalamposon ka ug molihok nga maalamon.”

Josue 1:8

“Padayon nilang gibasag kusog ang basahon, ang Balaod sa matuod nga Diyos, nga nagpatin-aw ug naghatag sa kahulogan niana. Gitabangan nila ang katawhan nga makasabot sa gibasa.”

Nehemias 8:8

“Malipayon ang tawo nga wala molakaw sa tambag sa mga daotan . . . , apan ang iyang kalipay anaa sa balaod ni Jehova, ug ginabasa niya ang Iyang balaod sa hinayng tingog adlaw ug gabii. . . . Ang tanan niyang ginahimo magmalamposon.”

Salmo 1:1-3

“Si Felipe midagan ug miabay niana ug nadunggan niya kini nga nagbasag kusog sa basahon ni Isaias nga propeta, ug siya miingon: ‘Nasabtan ba gyod nimo ang imong ginabasa?’ Siya miingon: ‘Unsaon man nako pagkasabot kon walay magtudlo kanako?’”

Buhat 8:30, 31

“Ang iyang dili makitang mga hiyas, nga mao ang iyang walay kataposang gahom ug pagka-Diyos, tin-awng makita sukad sa paghimo sa kalibotan, tungod kay mailhan kini pinaagi sa mga butang nga gihimo, mao nga sila walay ikarason.”

Roma 1:20

“Palandonga kining mga butanga; hatagi kinig bug-os nga pagtagad, aron ang imong pag-uswag klarong makita sa tanan.”

1 Timoteo 4:15

“Hunahunaon nato ang usag usa aron magdinasigay sa pagpakitag gugma ug sa paghimog maayong mga buhat, nga dili pasagdan ang atong mga panagkatigom.”

Hebreohanon 10:24, 25

“Kon duna kaninyoy nakulangan ug kaalam, padayon siyang mangayo sa Diyos, kay siya madagayaong nagahatag sa tanan ug dili mamuyboy, ug kini ihatag kaniya.”

Santiago 1:5