Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B15

Kalendaryo sa mga Hudiyo

NISAN (ABIB) Marso—Abril

14 Paskuwa

15-21 Tinapay nga Walay Pangpatubo

16 Paghalad sa mga unang bunga

Tubig sa Jordan modako tungod sa ulan, niyebe matunaw

Sebada

IYYAR (ZIV) Abril—Mayo

14 Ulahing Paskuwa

Ting-init magsugod, sagad walay panganod

Trigo

SIVAN Mayo—Hunyo

6 Pista sa mga Semana (Pentekostes)

Ting-init, walay panganod

Trigo, unang pagpamunga sa mga igos

TAMUZ Hunyo—Hulyo

 

Mograbe ang kainit, baga ang yamog

Unang pagpamunga sa mga ubas

AB Hulyo—Agosto

 

Kinainitan

Mga bunga sa ting-init

ELUL Agosto—Septiyembre

 

Kainit magpadayon

Datiles, ubas, ug igos

TISRI (ETANIM) Septiyembre—Oktubre

1 Pagpalanog sa trompeta

10 Adlaw sa Pagtabon sa Sala

15-21 Pista sa mga Balongbalong

22 Solemneng panagkatigom

Ting-init matapos, ting-ulan magsugod

Tingdaro

HESVAN (BUL) Oktubre—Nobyembre

 

Hinayng ulan

Mga olibo

KISLEV 25 Nobyembre—Disyembre

25 Pista sa Pagpahinungod

Magsigeg ulan, pino nga yelo, magniyebe sa bukid

Kahayopan isilong sa tingtugnaw

TEBET Disyembre—Enero

 

Kinatugnawan, magsigeg ulan, magniyebe sa bukid

Tanom manubo

SEBAT Enero—Pebrero

 

Dili na kaayo tugnaw, ulan magpadayon

Almendras mamulak

ADAR Pebrero—Marso

14, 15 Purim

Pirmeng magdalugdog, mag-ulan ug yelo

Lino

VEADAR Marso

Bulan nga isal-ot pito ka beses sulod sa 19 ka tuig