Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

B11

Ang Templo sa Unang Siglo

 1. Lainlaing Bahin sa Templo

 2. 1 Labing Balaan

 3. 2 Balaan

 4. 3 Halaran sa Halad nga Sinunog

 5. 4 Dagatdagat nga Hinulma nga Metal

 6. 5 Hawanan sa mga Saserdote

 7. 6 Hawanan sa Israel

 8. 7 Hawanan sa Kababayen-an

 9. 8 Hawanan sa mga Hentil

 10. 9 Ali (Soreg)

 11. 10 Portiko sa Hari

 12. 11 Portiko ni Solomon

 13. 12 Kuta sa Antonia